วันวิสาขบูชาโลก! ปธน.อินโดฯจุดโคมไฟถวายเป็น “พุทธบูชา” ที่มหาเจดีย์บุโรพุธโธ มูลนิธิธรรมกายจับมือองค์กรพุทธ 5 สมาคมร่วมฉลอง

วันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม 2565 สมาคมชาวพุทธวาลูบี้ (WALUBI) ร่วมกับมูลนิธิธรรมกาย จับมือองค์กรพุทธมหายาน เถรวาท นานาชาติ 15 สมาคม ร่วมฉลองวันวิสาขบูชา ประเทศอินโดนีเซีย ช่วงสาย ร่วมขบวนรถบุปผชาติ และขบวนอัญเชิญพระพุทธรูป ไฟและน้ำศักดิ์สิทธิ์จาก 15 สถานที่ทั่วอินโดนีเซีย โดยเดินจากวัดเมนดุต ไปยังมหาเจดีย์บุโรพุธโธ ระยะทาง 5 กิโลเมตร

จากนั้น เป็นพิธีคณะสงฆ์เจริญมนต์ ช่วงค่ำเป็นพิธีนั่งสมาธิ จุดโคมลานและโคมลอยฟ้า ถวายเป็นพุทธบูชา ขณะที่ เฟซบุ๊ Uthai Manee ได้โพสต์ภาพและข้อความว่า ภาคเช้างาน “วิสาขบูชาโลก” ประเทศอินโดนีเซีย..ประเทศมุสลิม แต่ จัด ใหญ่กว่าไทยเยอะ..คืนนี่ประธานาธิบดีเขาจะเป็นประธานจุดโคมไฟถวายเป็น “พุทธบูชา”

Leave a Reply