กมธ.ศาสนาสภาฯ เล็งนำผลกระดม “ความคิดเห็น” เรื่อง “ทอนเงินวัด” เสนอทุกฝ่ายไขทางออกร่วมกัน

       ศุกร์ที่ 16 เมษายน 2564 นายเพชรวรรต วัฒนพงศศิริกุล รองประธานกรรมาธิการการศาสนาศิลปะ และวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร เผยกับผู้สื่อข่าวกรณีการกลับมาห่มจีวร และกรอบของกฎหมายใน พ.ร.บ. สงฆ์ในคำว่า สละสมณะเพศและคำว่าสึก อย่างกว้างขวางในสังคม โดยที่ผ่านมาคณะกรรมาธิการได้รับการร้องเรียนมาอย่างมาก และก็มิได้นิ่งนอนใจ ได้นำเข้าประชุมในคณะกรรมาธิการใหญ่และชั้นอนุกรรมาธิการฯ หลายต่อหลายครั้ง โดยได้ศึกษาข้อมูลอีกทั้งได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิต่างๆ ทั้งทางภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคนักวิชาการ เช่น ผู้แทนกรรมการมหาเถรสมาคม , ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา , ผู้แทนราชบัณฑิต , ผู้แทนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย , ผู้แทนมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ฯลฯ ซึ่งได้มีการบันทึกจากเชาวเลขของรัฐสภาอย่างละเอียด ทั้งนี้ที่ผ่านมาคณะกรรมาธิการได้ติดขัดกรณีของมติของมหาเถรสมาคม มติที่ 541/2563 เรื่องการกลับมาห่มผ้าเหลืองได้หรือไม่ได้นั้น ทางคณะกรรมาธิการได้มอบให้ นายณพลเดช มณีลังกา อนุกรรมาธิการพุทธศาสนาฯ นำหนังสือเพื่อเรียนถามตัวแทนกรรมการมหาเถรสมาคมบางท่าน ก็ได้รับคำตอบเป็นที่ชัดเจนว่า ‘ที่ประชุมรับทราบ’ นั้นไม่มีผลต่อการเป็นมติเพื่อออกคำสั่งเพื่อดำเนินการของมหาเถรสมาคมแต่อย่างใด

ขณะนี้ควรจะดำเนินการต่อไปอย่างไรนั้นวานนี้ ตนจึงได้โทรศัพท์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในทิศทางที่ควรดำเนินการต่อไป ซึ่งมีความเห็นเช่นเดียวกันว่า ด้วยอำนาจหน้าที่ของสำนักงานพระพุทธศาสนาและรัฐสภา คงมิอาจจะเข้าไปก้าวก่ายอำนาจสงฆ์ ซึ่งเบื้องต้นคณะกรรมาธิการการศาสนาฯ ได้นำข้อมูลหลังจากที่ได้ศึกษากรณีการกลับมาห่มจีวรได้หรือไม่นั้น รวบรวมเป็นเล่มเอกสาร ซึ่งตอนแรกได้ประสานจะนำยื่นต่อ นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งกำกับสำนักงานพระพุทธศาสนาปลายเดือนเมษายนนี้ โดยจะนำเข้าเสนอต่อที่ประชุมของกรรมการมหาเถรสมาคม เพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญ พระสงฆ์เป็นผู้รักษาพระธรรมวินัย สิ่งนี้พระสงฆ์ทั้งสังฆมณฑลโดยมีการปกครองสูงสุดคือมหาเถรสมาคม ท่านจะทราบเรื่องนี้ดีและจะมีทิศทางที่ถูกต้อง ทั้งนี้ด้วยตนและคณะกรรมาธิการอยู่ในฝ่ายนิติบัญญัติ หากมีข้อโต้แย้งในแง่ข้อกฎหมายคณะกรรมาธิการฯ ยินดีที่จะเป็นตัวกลางที่จะรับเรื่องเข้ามาพิจารณาเพื่อหาทางออกตามกรอบของกฎหมายร่วมกัน

         “หลังจากนี้ไปคณะกรรมาธิการศาสนา ฯจะนำผลการประมวลความคิดเห็นจากทุกฝ่ายเรื่อง พระคุณเจ้าที่ถูกดำเนินคดีชอบด้วยพระธรรมวินัยและกฎหมายหรือไม่ ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบพิจารณาต่อไป.” นายเพชรวรรต วัฒนพงศศิริกุล กล่าวทิ้งท้าย

Leave a Reply