สุดยอด! สำนักอบรมบาลีอุบาสกใจบุญ พระเณรสอบป.ธ. 9 ได้ 7 รูป

วันอังคารที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2562 จากผลการประกาศผลสอบสอบบาลีสนามหลวงประจำปี 2562 ที่ผ่านมา ศ.ดร.อุทิส ศิริวรรณ นักวิชาการอิสระ อดีตสามเณรนาคหลวง ได้ประมวลผลสำเร็จของสำนักสำนักอบรมบาลีเตรียมสอบของพันเอก ดร. ชรินทร์ จุลคประดิษฐ์ บ้านกัลยธรรมกุดจิก จ.นครราชสีมา อดีตอนุศาสนาจารย์กองทัพบก ที่ได้เปิดบ้านอบรมเข้มเตรียมสอบบาลีชั้น ป.ธ. 6-9 ให้กับพระภิกษุและสามเณร เป็นประจำทุกปีติดต่อกันมา 20 ปีกว่าแล้ว

ปรากฏว่า ป.ธ.9 จากจำนวนที่สอบได้ 40 รูปนั้น สำนักอบรมบาลีเตรียมสอบของพันเอก ดร. ชรินทร์ สอบได้ 7 รูปจากยอดที่เข้าอบรม 38 รูป คือ 1.พระมหาประเทือง วัดลาดพร้าว กทม. 2.พระมหาศักดิ์ชัย วัดชลประทานฯ นนทบุรี 3.พระมหาดนัย วัดโมลีโลกยาราม กทม. 4.พระมหาบอย วัดโมลีโลกยาราม กทม. 5. พระมหาธีรพงษ์ วัดโมลีโลกยาราม กทม. 6.พระมหาดำรงค์ วัดพระธรรมกาย ป.ท. 7.สามเณรวันมงคล วัดโมลีโลกยาราม กทม.

ป.ธ.8 จากจำนวนที่สอบได้ 66 รูป สำนักอบรมบาลีเตรียมสอบของพันเอก ดร. ชรินทร์ สอบได้ 6 รูปจากยอดที่เข้าอบรม 28 รูป คือ 1.พระมหาธราดล วัดดาวดึงษาราม กทม. 2.สามเณรญานคร วัดสระเกศฯ กทม. 3.สามเณรสริภพ วัดคลองโพธิ์ อุตรดิตถ์ 4.สามเณรอดิศักดิ์ วัดดาวดึงษาราม กทม. 5.สามเณรอาชัญ วัดปากน้ำ กทม. 6.สามเณรกษิดิศ ฯ วัดจักรวรรดิ์ กทม.

ป.ธ.7 จากจำนวนที่สอบได้ 155 รูป สำนักอบรมบาลีเตรียมสอบของพันเอก ดร. ชรินทร์ สอบได้ 2 รูป จากยอดยอดที่เข้าอบรมไม่ระบุคือ 1.สามเณรกิตติพงษ์ วัดสะแก นครราชสีมา สามเณรภูมินทร์ วัดไวกูลฯ อุตรดิตถ์

และป.ธ.6 จากจำนวนที่สอบได้ 251 รูป สำนักอบรมบาลีเตรียมสอบของพันเอก ดร. ชรินทร์ สอบได้ 3 รูป จากยอดที่เข้าอบรม 9 รูปคือ 1.พระมหาพัชรพงศ์ วัดพระเชตุพนฯ กทม. 2.พระมหาอนุชา วัดวชิรธรรมาราม พระนครศรีอยุธยา 3.สามเณรชาญชัย ฯ วัดวชิรธรรมาราม พระนครศรีอยุธยา

สรุปแล้วพระภิกษุและสามเณรที่เข้าอบรมจาก สำนักอบรมบาลีเตรียมสอบของพันเอก ดร. ชรินทร์ทั้งสิ้น 83 รูปสอบได้ 18 รูป

ทั้งนี้ ศ.ดร.อุทิส ระบุว่า “ลงไว้ให้ชื่นชมและชื่นใจ ในผลงานท่านอาจารย์ชรินทร์ และพี่ติ๋ม พัชมณ จุลคประดิษฐ์”

Cr.Uthit Siriwan

Leave a Reply