เปิดประวัติเณรป.ธ.9 นาคหลวงปี 2562

8,589 Views

จากผลการประกาศผลสอบบาลีสนามหลวง ป.ธ.9 ซึ่งสอบได้ 40 รูป และมีสามเณที่สอบได้คือ 1.สามเณรนิติทัศน์ ศิริวัง วัดเชตุพลวิมลมังคลาราม 2.สามเณรวันมงคล ดีเลิศ วัดโมลีโลกายาราม 3.สามเณรอาทิตย์ เขียวสองห้อง วัดอุทุมพรทาราม อ.บ้านโปง จ.ราชบุรี สำนักเรียนวัดอรุณราชวราม 4.สามเณรภาสกร ชาลาธราวัฒน์ วัดพระธรรมกาย 5.สามเณรฐิติวัฒน์ วันมหาชัย จากวัดจองคำ จ.ลำปาง สามเณรทั้ง 5 รูปนั้นจะเป็นนาคหลวงได้รับพระราชทานประกอบพิธีอุปสมบทต่อไป

สามเณรทั้ง 5 รูป มีประวัติ ที่ ศ.ดร.อุทิส ศิริวรรณ นักวิชาการอิสระ อดีตสามเณรนาคหลวง ได้ประมวลผลและเผยแพร่ผ่านทางเฟซบุ๊ก Uthit Siriwan ดังนี้

สามเณรนิติทัศน์ ศิริวัง ป.ธ.9 อายุ 21 ปี เกิดเมื่อ วันอังคาร ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2540 ภูมิลำเนา ​อยู่บ้านเลขทื่ 111 หมู่ 7 ตำบลคึมใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ 37000 จบป.6 ปี 2553 จากโรงเรียนเจริญวิทยา ม.6 ปี2558(ขณะเป็นสามเณร) จากโรงเรียนศรีศาสนวิทยา บรรพชา​​เมื่อวันที่ 9 เมษายน พ.ศ.2553 ที่วัดสว่างอารมณ์ บ้านนาขนัน ตำบลแก้งเหนือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกนักธรรม สอบนักธรรมชั้นตรี ปี 2553 นักธรรมโทปี 2554 นักธรรมเอกปี 2555 แผนกบาลี ปี 2554-2558 สอบ ประโยค 1-2 ถึง 6 ได้ ​​ ในนามวัดพิชโสภาราม สำนักเรียนคณะจังหวัดอุบลราชธานี ปี 2559 ประโยค 7 ในนามวัดสระเกศ สำนักเรียนวัดสระเกศ ปี 2561 ประโยค 8 ​ในนามวัดพระเชตุพน สำนักเรียนวัดพระเชตุพน และปี 2562 นี้ สอบ ประโยค 9 ได้ ​ในนามวัดพระเชตุพน สำนักเรียนวัดพระเชตุพน

สามเณรอาทิตย์ เขียวสองห้อง อายุ 20 ปี วัดอุทุมพรทาราม ตำบลสวนกล้วย อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี สำนักเรียนวัดอรุณราชวราราม เกิดเมื่อวันอาทิตย์ ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2541 ภูมิลำเนาเดิม อยู่บ้านเลขที่ 4 หมู่ 10 ตำบลนครชุมน์ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110 บรรพชาเมื่อวันที่ 2 เมษายน พ.ศ.2553 ณ วัดอุทุมพรทาราม ตำบลสวนกล้วย อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี โดยมี พระครูประสิทธิ์สุตกิจ เป็นพระอุปัชฌาย์

การศึกษาทางโลก พ.ศ. 2553 จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดตาผา จังหวัดราชบุรี การศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม พ.ศ. 2553 สอบได้นักธรรมชั้นตรี วัดพระประโทณเจดีย์ วรวิหาร สำนักเรียนคณะจังหวัดนครปฐม พ.ศ. 2554 สอบได้นักธรรมชั้นโท วัดพระประโทณเจดีย์ วรวิหาร สำนักเรียนคณะจังหวัดนครปฐม พ.ศ. 2556 สอบได้นักธรรมชั้นเอก วัดหนองหอย พระอารามหลวง สำเรียนคณะจังหวัดราชบุรี

การศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกบาลี พ.ศ. 2554 สอบได้ ประโยค 1-2 และ พ.ศ.2555 สอบได้เปรียญธรรม 3 ประโยค วัดพระประโทณเจดีย์ วรวิหาร สำนักเรียนคณะจังหวัดนครปฐม พ.ศ.2556-2559 สอบได้เปรียญธรรม 4- 7 ประโยค วัดหนองหอย พระอารามหลวง สำนักเรียนคณะจังหวัดราชบุรี ะพ.ศ.2561 สอบได้เปรียญธรรม 8 ประโยค วัดอุทุมพรทาราม สำนักเรียนวัดอรุณราชวราราม พ.ศ. 2562 สอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยค วัดอุทุมพรทาราม สำนักเรียนวัดอรุณราชวราราม

สามเณรวันมงคล ดีเลิศ อายุ 21 ปี วัดโมลีโลกยาราม กรุงเทพมหานคร ชาติภูมิ เกิดวันที่ 9 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2540 บ้านเลขที่94 หมู่ 2 บ้านกะปู ตำบลตาคง อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ บรรพชา เมื่อวันที่ 24 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2553 โดยมีพระอุปัชฌาย์ คือ พระพรมกวี (วรวิทย์ ป.ธ.8)อดีตเจ้าคณะภาค10 วัดโมลีโลกยาราม กรุงเทพมหานคร วุฒิการศึกษา พ.ศ.2553 สอบได้นักธรรมชั้นตรี วัดมณีวนาราม สำนักเรียนคณะจังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ.2554 สอบได้นักธรรมชั้นโท วัดโมลีโลกยาราม สำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม พ.ศ.2555 สอบได้นักธรรมชั้นเอก วัดโมลีโลกยาราม สำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม ส่วนแผนกบาลี พ.ศ.2554-2559 สอบได้ประโยค ป.ธ. 1-2 ถึง ป.ธ.7 พ.ศ.2561สอบได้ประโยคป.ธ.8 พ.ศ.2562สอบได้ประโยคป.ธ.9 ทั้งหมดสังกัดวัดโมลีโลกยาราม สำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม

สามเณรภาสกร ชาลาธราวัฒน์ อายุ 21 ปี สามเณรนาคหลวง รูปที่ 10 ของวัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี และ ป.ธ.9 รูปที่ 82 ของวัดพระธรรมกาย ปทุมธานี เกิดเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2540 ภูมิลำเนา กรุงเทพมหานคร บรรพชาเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2553 ที่วัดทวีพูลรังสรรค์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก โดยมี พระครูขันติธรรมธารี เป็นพระอุปัชฌาย์ การศึกษาทางโลก พ.ศ.2553 จบชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 6 จากโรงเรียนวัดลาดบัวขาว เขตสะพานสูง กทม.

การศึกษาทางพระปริยัติธรรมแผนกธรรม พ.ศ.2553-2555 สอบได้นักธรรมตรี-เอก ในนามวัดพระธรรมกาย สำนักเรียนคณะจังหวัดปทุมธานี การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี พ.ศ.2555-2562 สอบได้ประโยค ป.ธ. 1-2 ถึง 9 ไม่มีตก ในนามวัดพระธรรมกาย สำนักเรียนคณะจังหวัดปทุมธานี ประสบการณ์ทำงานที่น่าสนใจ คือ พ.ศ.2558 อบรมโครงการส่งเสริมวิชาการเทศนาธรรม “สามเณรธรรมาสน์ทอง รุ่นที่2”

ส่วนสามเณรฐิติวัฒน์ วันมหาชัยนั้นอยู่ระหว่างการสืบค้น

 

Leave a Reply