กมธ.ศาสนาฯสภาฯ ศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ดินให้แก่วัดเจ็ดลินเชียงใหม่

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2566 คณะกรรมาธิการการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร เดินทางไปวัดเจ็ดลิน อำเภอเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อศึกษาดูงาน แนวทางการแก้ไขปัญหาที่ดินให้แก่วัดเจ็ดลิน เดิมเป็นวัดร้างเนื่องต่อมามีชาวบ้านเข้ามาอยู่อาศัยเป็นเวลานาน ดังนั้น สมควรจะได้มีการเจรจา ตกลงแก้ไขปัญหาร่วมกันระหว่างวัด และชาวบ้าน

คณะกรรมาธิการรับฟังข้อเท็จจริงในเบื้องต้น และมีคำแนะนำให้ชาวบ้านร่วมกันพิจารณาหาแนวทางโดยอาศัยเหตุผลและความจำเป็นในการแก้ไขปัญหาต่อไป เพื่อนำกลับมาร่วมแก้ไขปัญหากับวัดเจ็ดลินอีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้ ทางเจ้าอาวาสเสนอให้ชาวบ้านมีเวลาเตรียมการภายใน 3-5 ปี ผู้มาร่วมหารือคือชาวบ้านประมาณ 16 ครัวเรือนที่ยังไม่พร้อมออกจากที่ดินพิพาท มีความยินดีที่จะร่วมกันปรึกษาหารือกันเองเป็นครั้งแรก และจะประสานกับทางวัดต่อไป

Leave a Reply