เจ้าคุณประสารเผยองค์กรพุทธไม่สบายใจ ‘ไพบูลย์’ นั่งรองปธ.กมธ.ศาสนาฯ จี้กำหนดหน้าที่ให้ชัด

วันที่ 12 ก.ย.2562 พระเมธีธรรมาจารย์(เจ้าคุณประสาร) เลขาธิการศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย แสดงความเห็นต่อกรณีที่นายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ ได้รับเลือกเป็นรองประธานคณะกรรมาธิการการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎรว่า กลุ่มองค์กรพุทธทั้งหลายได้ประชุมพูดคุยกันก่อนหน้านี้แล้วว่ารู้สึกไม่ค่อยจะสบายใจกันนักกับการที่ปรากฎข่าวออกมาก่อนหน้านี้ว่านายไพบูลย์อาจจะได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมาธิการการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร
“วันนี้ปรากฎว่าคุณไพบูลย์ นิติตะวัน ในฐานะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคพลังประชารัฐ ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร จึงอยากเสนอให้ประธานกรรมาธิการฯให้กำหนดบทบาทของกรรมาธิการชุดนี้ให้ชัดเจน กำหนดบทบาทรองประธานกรรมาธิการฯและกรรมาธิการทุกท่านให้ดี ให้เป็นคุณต่อศาสนาโดยรวมว่าท่านจะสนับสนุน ส่งเสริม อุปถัมภ์ปกป้องคุ้มครองศาสนาและพระพุทธศาสนาอย่างไร ต้องชัดเจน ตรงไปตรงมา อย่าให้ละเมิด อย่าให้ก้าวล่วงหรือสร้างความแตกแยกใดๆ ทางศาสนาโดยเฉพาะพระพุทธศาสนา เพราะผลงานของคุณไพบูลย์ ในฐานะประธานคณะกรรมการปฎิรูปแนวทางและมาตรการปกป้องพิทักษ์กิจการพระพุทธศาสนา สภาปฎิรูปนั้น ทุกคนทุกท่านต่างประจักษ์ชัดในผลงานของท่านนี้เป็นอย่างดี” พระเมธีธรรมาจารย์ กล่าวและว่า
องค์กรพุทธและศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ไม่สามารถจะไปห้ามปรามหรือถอดถอนใครได้ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของแต่ละพรรคและแต่ละคน แต่จะได้ติดตาม เฝ้าระวังและประเมินผลของกรรมาธิการชุดนี้อย่างใกล้ชิดต่อไป

Leave a Reply