“พรรคแผ่นดินธรรม” ประกาศรับสมัครผู้สนใจสมัคร ส.ส.เข้าร่วมพรรคภายใต้คุณสมบัติ 3 ประการ

วันที่ 11 ม.ค. 65  นายกรณ์ มีดี หัวหน้าพรรคแผ่นดินธรรม ซึ่งมีบทบาทในการรณรงค์ปกป้องและคุ้มครองพระพุทธศาสนาและคณะสงฆ์มาต่อเนื่อง ได้ประกาศเชิญชวนผู้สนใจสมัครเข้าร่วมพรรคแผ่นดินธรรม ผ่านเพจของพรรคความว่า ขอเรียนเชิญผู้มีใจรักประชาธิปไตยและห่วงใยในพระพุทธศาสนาทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการปกป้องคุ้มครองดูแลและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาผ่านพรรคการเมืองบนเวทีการเมือง ด้วยการสมัคร เป็น ผู้สมัคร ส.ส ของพรรคแผ่นดินธรรม  สมัครได้แล้ววันนี้ โดยการสมัครผ่านไลน์  มาที่ไลน์สติกเกอร์ ที่ระบุแยกเป็นรายภาคตามที่ท่านอยู่มาได้เลย

คุณสมบัติ
1.เป็นผู้มีใจรักในพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง
2.ไม่เป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฏหมายกำหนด
3.ศรัทธาเชื่อมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

มาร่วมเดินหน้าไปกับเราสร้างหลักประกันความมั่นคงให้กับพระพุทธศาสนาด้วยการสมัคร ส.ส. ของพรรคแผ่นดินธรรมได้แล้ววันนี้ “พระพุทธศาสนาอยู่ได้ ทุกสถาบันอยู่รอด”

Leave a Reply