องค์กรพระธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์จัดประชุมใหญ่ เสริมวิสัยทัศน์การเผยแผ่ต่างแดน

เมื่อวันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. พระพรหมเสนาบดี กรรมการมหาเถรสมาคม รองประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ เป็นประธานสงฆ์ในการเปิดประชุมสามัญประจำปี 2566 องค์กรพระธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์ ณ วัดศรีรัตนาราม ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหาธีราจารย์ แมนเชสเตอร์ สหราชอาณาจักร

พระราชวิเทศปัญญาคุณ ประธานองค์กรพระธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์ และนายธานี ทองภักดีเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงลอนดอน กล่าวรายงานต่อที่ประชุม จากนั้นพระพรหมเสนาบดี กรรมการมหาเถรสมาคม รองประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ อ่านสาสน์จากเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศเป็นการเปิดประชุม และเจ้าหน้าที่สำนักงานอัยการสูงสุดได้บรรยายเรื่อง “กฎหมายที่ชาวไทยในต่างประเทศควรรู้” ถวายแด่พระธรรมทูตผู้เข้าประชุม

จากนั้นพระพรหมเสนาบดี กรรมการมหาเถรสมาคม รองประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศเมตตามอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติให้แด่ผู้บำเพ็ญประโยชน์เพื่อพระพุทธศาสนา ซึ่งได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้จัดงาน จากนั้นผู้แทนองค์กรต่างๆ จากทุกทวีปทั่วโลกได้ร่วมแสดงวิสัยทัศน์ “บทบาทพระธรรมทูตไทยกับงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างแดน” ซึ่งการประชุมครั้งนี้เป็นการเปิดโอกาสให้พระธรรมทูต ซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่ในทวีปต่างๆ ได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แบ่งปันประสบการณ์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเพื่อให้ก้าวทันต่อสถานการณ์และบริบทของสังคมโลกในปัจจุบัน

องค์กรพระธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจักร และไอร์แลนด์จัดตั้งขึ้นจากความร่วมมือของวัดต่างๆ จำนวน 28 วัด ภายใต้การดูแลของสำนักงานกำกับดูแลและธรรมทูตไปต่างประเทศ มีหน้าที่ในการให้ความช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวัดและพระสงฆ์ไทย เป็นศูนย์ติดต่อประสานงานระหว่างคณะสงฆ์ คุ้มครองสิทธิประโยชน์อันชอบธรรมของพระธรรมทูตที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่

ในการนี้พระพรหมเสนาบดีได้มอบรับเกียรติบัตรผู้ทรงคุณประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาในสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์อีกด้วย

Leave a Reply