มิติใหม่ขรก.ไทย! การประปานครหลวงปฐมนิเทศพนักงานใหม่ด้วยการปฏิบัติธรรม

วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. พระราชวรเมธี, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) ประธาน คปพ. วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร กรุงเทพมหานคร เป็นประธานปิดโครงการปฏิบัติธรรม และกล่าวสัมโมทนียกถา หลักสูตร “ปฐมนิเทศพนักงานใหม่” การประปานครหลวง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ อาคารหอฉัน ชั้น ๔ มจร ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา โดยมีบุคลากรของสถาบันวิปัสสนาธุระ มจร เป็นผู้อำนวยความสะดวก ด้านสถานที่และวิทยากร

Leave a Reply