สุดล้ำ!จองตั๋วออนไลน์พระทำ บริการรถเมล์สำหรับนิสิต 4.0

วันที่ 21 มิ.ย.2562 เพจ Prayoon Chothivaro ได้โพสต์ข้อความว่า “ใช้รถเมล์ปลอดภัยไปกับระบบบริการจองตั๋วออนไลน์กองกิจการนิสิต 4.0” วันนี้(20ก.ค.2562) เป็นวันที่ 3 ของการบริการรถเมล์ โดยใช้ระบบบริการจองตั๋วออนไลน์ ซึ่งนำมาใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 พัฒนาระบบโดยคุณถาวร ภูษา อย่างไรก็ตามทุก ๆ วัน ที่มีการเรียนการสอนจันทร์ถึงศุกร์ “การใช้บริการรถเมล์อย่างปลอดภัย” มหาวิทยาลัย (มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมจร) โดยพระราชวรมุนี,รศ.ดร.(พล อาภากโร ป.ธ.9) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ในฐานะรองอธิการบดีกำกับดูแลกองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี ได้มอบหมายให้กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี ร่วมกับองค์กรนิสิต และนิสิตจิตอาสา ร่วมปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่นิสิตผู้ใช้บริการรถเมล์ในการเดินทางไปกลับระหว่างวัด/ที่พัก

การนี้ กองกิจการนิสิต ได้มอบหมายให้นายสุรเชษฐ์ ตอรัมย์ รองผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต ช่วยกำกับดูแลและอำนวยความสะดวกแก่นิสิต โดยมีพระครูพิมลสรกิจ นักวิชาการศึกษา เป็นผู้รับผิดชอบดูแล และมีทีมงานองค์กรนิสิต และนิสิตจิตอาสาเสียสละมาช่วยปฏิบัติงานคอยอำนวยความสะดวกให้กับเพื่อนนิสิต

การจัดการสารสนเทศเกี่ยวกับการใช้รถเมล์เพื่อเป็นสารสนเทศที่สำคัญในการตัดสินใจเพื่อการบริหารจัดการ กองกิจการนิสิต จึงได้นำระบบการจองตั๋วออนไลน์มาใช้ ทุกๆวันระบบจะเปิดให้จองได้วันละ 1 ครั้ง ช่วงเวลา 09.00-15.00 น. แต่ก็ยังมีการใช้ระบบการแจกตั๋วควบคู่ไปด้วยให้เหมาะสมกับผู้ใช้ที่ยังพอมีอยู่

การใช้รถเมล์อย่างปลอดภัย มหาวิทยาลัยให้ความสำคัญอย่างยิ่ง ภาพคุ้นเคยที่ชวนให้ชื่นชมและอนุโมทนากับนิสิตที่ได้ร่วมใช้บริการรถเมล์อย่างปลอดภัย สังเกตเห็นจากการอดทนเสียสละยืนแถวรับบัตร ยืนแถวรอขึ้นรถ และนั่งประจำทีตามลำดับ ให้ความร่วมมือยอมรับในกติกาที่ร่วมกำหนด แสดงถึงความเป็นผู้สำรวมพร้อมในกายวาจาใจ มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย การตั้งมั่นตั้งใจในการปฏิบัติตามอย่างมีสมาธิอดทนเสียสละ

#กองกิจการนิสิต ขออนุโมทนาและขอบคุณ

Leave a Reply