วัดพระธรรมกายชวน “หยุดใจ ชนะภัยโควิด” นั่งสมาธิออนไลน์ 1 ล้านนาที

วัดพระธรรมกายชวน “หยุดใจ ชนะภัยโควิด” นั่งสมาธิที่ 1 ล้านนาที ผ่าน 4 Social Media ยุค Social Distancing 19.30 น.ทุกวัน

วันที่ 3 เมษายน พ.ศ.2563 พระครูสมุห์สนิทวงศ์ วุฑฺฒิวํโส ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร วัดพระธรรมกาย กล่าวว่า วัดพระธรรมกายจัดโครงการ MEDITATE AGAINST #COVID-19 โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วโลกทำกิจกรรมนั่งสมาธิออนไลน์ผ่าน 4 ช่องทาง ได้แก่ Youtube ,Facebook ,Twitter และ Instagram ภายใต้แนวคิด “หยุดใจ ชนะโควิด” ด้วยการหลับตา (Close your eyes:C) ,เปิดใจ (Open your mind:O) ,ฉีดวัคซีนให้ชีวิต (Vaccinate your life:V) ,อยู่กับตัวเอง (Isolate yourself:I) ,ฟื้นฟูจิตใจ (Detoxify your health:D) ,ทำทีละคน (1 person at a time:1) ,แบ่งปันให้เพื่อนอีก 9 คน (9 friends to share:9)

“ท่านสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ด้วยการกดที่ลิ้งค์นี้และนั่งสมาธิตามไฟล์วีดีโอที่จัดให้ ท่านก็จะเป็นหนึ่งในผู้คุ้มครองโลกด้วยธรรม (ระบบจะบันทึกจำนวนนาทีในการนั่งสมาธิอัตโนมัติ) 1. Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCvdBvVBS0ytcSOeRU-VunNg 2. Facebook : https://www.facebook.com/meditateagainstcovid19/ 3. Twitter : https://twitter.com/MedAgainstCovid 4. Instagram : https://www.instagram.com/meditateagainstcovid19/” พระครูสมุห์สนิทวงศ์ กล่าว

ทั้งนี้ ผู้ร่วมกิจกรรมถือว่าเป็นการรักษาระยะห่างทางสังคม หรือ “Social Distancing” ที่ง่าย และมีความสำคัญต่อการลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ด้วยการนั่งสมาธิ เมื่อทุกคนมีสติ จิตใจจะเข้มแข็ง ไม่ตื่นตระหนก สามารถแก้ปัญหาต่างๆได้ด้วยปัญญา เป็นหลักสากลทุกคนทำได้ ไม่จำกัดศาสนา เชื้อชาติ และเผ่าพันธุ์โดยกิจกรรมนั่งสมาธิออนไลน์จะถ่ายทอดสดทุกวันในเวลา 19.30 น. เริ่มตั้งแต่ วันที่ 2-22 เม.ย. 63

โดยสามารถชมคลิปการแนะนำวิธีการฝึกเบื้องต้น

Leave a Reply