“ดร.มหานิยม” ร่วมคัดเลือกประเมิน วัดโครงการวัดประชารัฐสร้างสุข แนะยึดหลัก”บวร”

วันที่ 29 กันยายน 2565 เวลา 10.00น. ที่วัดมหาพรหมโพธิราช บ้านท่าวัดเหนือ ต.เหล่าปอแดง อ.เมืองสกลนคร ส.ส.ดร.มหานิยม เวชกามา ส.ส.สกลนคร เขต 2 พรรคเพื่อไทย ได้ร่วมกรรมการคัดเลือกประเมินวัดโครงการวัดประชารัฐ สร้างสุข ที่วัดมหาพรหมโพธิราช บ้านท่าวัดเหนือ ต.เหล่าปอแดง อ.เมืองสกลนคร โดยมีพระบวรปริยัติ รองเจ้าคณะจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานกรรมการ พระครูภาวนาธรรมโฆสิต เจ้าคณะอำเภอเมืองหนองคาย เป็นกรรมการ และมีเจ้าคุณพระรัตนากร รองเจ้าคณะจังหวัดสกลนคร รูปที่ 1 พระครูพิพัฒน์สังฆคุณ รองเจ้าคณะจังหวัดสกลนคร รูปที่ 2 และพระเถรานุเถระ จำนวนหลายรูป ร่วมงาน

พระครูสกลพรหมคุณ เจ้าอาวาสวัดมหาพรหมโพธิราชและเจ้าคณะตำบลเหล่าปอแดง กล่าวว่า วัดนี้ถูกคัดเลือกจากจังหวัดเพื่อส่งประกวด เพื่อให้เป็นวัดที่มีชาพุทธศาสนิกชนมาใช้บริการในด้านการปฎิบัติธรรม มาก และมีความเป็นระเบียบร้อยร้อย มีวินัยสะอาดสะอ้าน เหมาะในการปฎิบัติธรรม ทำจิตให้สะอาดผุกผ่อง บำเพ็ญเพียร ได้มีอุบาสกอุบาสิกา ร่วมงาน เป็นจำนวนมาก มีปลัดอำเภอเมืองสกลนคร และจนท.จากสำนักพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร จำนวน 4 คน มาบริการอำนวยความสะดวก โดยมีนายสุทัศน์ โคตรธรรม นายกเทศบาลตำบลเหล่าปอแดง พร้อมจนท.เทศบาล มาช่วยดำเนินการ”

ด้านดร.นิยม กล่าวว่า ขอให้ทุกชุมชนนำหลักบ้าน – วัด – โรงเรียน” ซึ่งเป็นหัวใจหลักพัฒนาชุมชนตามแนวพระราชดำริ “ในหลวงรัชกาลที่ 9” คำว่า บวร คือ บ้าน วัด และ โรงเรียน สามเสาหลัก ที่ประสานกันเป็นแกนหลักในการพัฒนา ไม่ว่า โลก สังคมและสิ่งแวดล้อม จะเปลี่ยนไป แต่หลักแห่ง “ บวร ” ยังเป็นสามประสานที่มั่นคง “ บวร ” เปรียบเหมือนคำสอนของพระพุทธศาสนาที่เรียกว่า “ อกาลิโก ” ที่สามารถปฏิบัติได้ และ ให้ผลได้โดยไม่จำกัดเวลา ไม่ว่าสังคมจะก้าวกระโดดๆ ไปอย่างไร บ้าน วัด โรงเรียน ยังคงความเข็มแข็ง สังคมเป็นเกิดความสงบสุขครับ

Leave a Reply