นายอำเภอสังขะสุรินทร์นำทีมตรวจน้ำท่วม ถวายภัตตาหารแห้งพระสงฆ์ที่ได้รับผลกระทบ

วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2565 นายธาตรี สิริรุ่งวนิช นายอำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยนายพัฒนา พึ่งผล ปลัดอาวุโสฯ และปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงอำเภอสังขะ กำนันตำบลทับทัน นายก อบต.และเจ้าหน้าที่ อบต.ทับทัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยแพทย์ สารวัตร และสมาชิก อส.ร้อย.อส.อ.สังขะที่ 8 ได้ร่วมกันออกตรวจสถานการณ์น้ำหลาก จากผลของร่องมรสุมพัดผ่าน ทำให้เกิดฝนตกหนักและตกชุก เป็นผลให้น้ำในลำห้วยทับทันมีปริมาณสูง ไหลท่วมบ้านเรือนและไร่นาของประชาชนตลอดแนวลำห้วยทับทัน โดยได้มอบถุงยังชีพ เครื่องอุปโภคบริโภค น้ำดื่มฯ ให้กับพระสงฆ์วัดบ้านขามพัฒนา จำนวน 11 รูป ซึ่งได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมวัด ต้องมาพักที่ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ 12 ตำบลทับทัน

นอกจากนี้ ยังได้มอบถุงยังชีพ เครื่องอุปโภคบริโภคฯ ให้กับประชาชนบ้านลำหาด หมู่ 6 ที่ประสบอุทกภัย รวมทั้งโรงเรียนบ้านลำหาดไม่สามารถทำการเรียนการสอนได้ตามปกติ ต้องสั่งหยุดเรียนโดยไม่มีกำหนด จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายฯ ซึ่ง อบต.ทับทันได้จัดถุงยังชีพ เครื่องอุปโภคบริโภค และน้ำดื่มช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบื้องต้นแล้ว

สำหรับอำเภอสังขะมีพื้นที่ประสบอุทกภัยในเบื้องต้น จำนวน 4 ตำบล ได้แก่ ตำบลทับทัน ตำบลบ้านจารย์ ตำบลสะกาด และตำบลกระเทียม ซึ่งอำเภออยู่ระหว่างการสำรวจความเสียหาย และได้รายงานภัยให้ ปภ.จังหวัดฯ แล้ว

ทั้งนี้ นายอำเภอสังขะได้กำชับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ให้เฝ้าระวัง ช่วยเหลือประชาชนและรายงานเหตุด่วนแก่ทางอำเภอ และมีหนังสือแจ้งส่วนราชการให้ดูแลความปลอดภัยด้านสาธารณสุขของประชาชนฯ โดยแจ้งนายกเทศมนตรีสังขะ นายก อบต.ทุกแห่ง ให้จัดกำลังเจ้าหน้าที่ เครื่องจักรกลสาธารณภัยออกช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยทันที

Leave a Reply