กมธ.ศาสนาฯสภาฯรับเรื่อง ปมเวนคืนที่ดินวัดเอี่ยมวรนุช สร้างรถไฟฟ้า”รฟม.”

วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ.2564 นางพรเพ็ญ บุญศิริวัฒนกุล รองประธานคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม คนที่หนึ่ง และคณะ รับยื่นหนังสือจาก ศ.ดร.ดุษฎีวัฒน์ แก้วอินทร์ ประธานชมรมพิทักษ์พระพุทธศาสนาและคณะ เรื่อง ขอคัดค้านยกเลิกการเวนคืนที่ดินวัดเอี่ยมวรนุช ถนนสามเสน เขตพระนคร ด้วยชมรมพิทักษ์พระพุทธศาสนาได้รับเรื่องร้องเรียนจากพุทธศาสนิกชน กรณีวัดเอี่ยมวรนุช ถนนสามเสน เขตพระนคร ถูกเวนคืนที่ดินเพื่อสร้างรถไฟฟ้าใต้ดินสายสีม่วงใต้ ช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก)

ศ.ดร.ดุษฎีวัฒน์ กล่าวว่า ผลกระทบจากการเวนคืนที่ดิน เนื่องจากในปี 2556 เจ้าหน้าที่ รฟม. ได้ให้ข้อมูลกับเจ้าอาวาสและชุมชน โดยเสนอข้อมูลว่า หากมีการก่อสร้างก็จะมีการใช้พื้นที่หน้าวัดบางส่วนเพื่อที่จะขุดและขนดินออก หากงานเสร็จแล้วก็จะทำให้เหมือนเดิม แต่ปัจจุบันการก่อสร้างขยับจากประตูโขงเข้ามา 6 เมตร ในลักษณะรูปตัวแอล ซึ่งใช้พื้นที่เกือบครึ่งไร่โดยวัดมีพื้นที่เพียง 2 ไร่เท่านั้น ทำให้ทางวัดได้รับความผลกระทบอย่างชัดเจน ซึ่งวัดเอี่ยมวรนุชมีทั้งศาลาหลวงปู่ทวด เจดีย์ และที่เก็บอัฐิของบรรพบุรุษของคนในท้องถิ่น นโยบายการเวนคืนที่จะต้องไม่กระทบกับพระราชวัง ศาสนสถาน โรงพยาบาล แต่ในขณะนี้ตนไม่เข้าใจว่าการเวนคืนเช่นนี้เกิดขึ้นได้อย่างไร จึงอยากเรียกร้องต่อกมธ.ศาสนาฯ ในฐานะตัวแทนของพุทธศาสนิกชน เพื่อขอให้ยกเลิกกฎหมายดังกล่าว

นางพรเพ็ญ กล่าวว่า ทางคณะ กมธ. ไม่ได้นิ่งนอนใจต่อประเด็นดังกล่าว และขอขอบคุณชมรมพิทักษ์พระพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่งที่ให้ความสำคัญและให้ข้อคิดเห็นต่อประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนามายังคณะ กมธ. โดยหลังจากนี้ คณะ กมธ. จะมีการหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและหาแนวทางดำเนินการต่อไป

Leave a Reply