ชาวพุทธสุดเศร้า! 3 วันสิ้น 3 พระมหาเถระ 2 ธรรม 1 เทพ

1,457 Views

วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ.2564 เพจพัดยศ สมณศักดิ์พระสงฆ์ไทย โพสต์รูปพร้อมเนื้อหาบนเฟซบุ๊กไว้น่าสนใจว่า “3 วัน สิ้น 2 ธรรม 1 เทพ พระมหาเถระผู้ทรงภูมิมหาเปรียญเอกอุแห่งแผ่นดิน” #ขอน้อมถวายความอาลัย

พระธรรมรัตนากร (สีนวล ปญฺญาวชิโร ป.ธ.9) อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 15 อดีตอธิบดีสงฆ์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม มรณภาพแล้วอย่างสงบ เมื่อวันที่ 7 มีนาคม พุทธศักราช 2564 เวลา 03.19 น. สิริอายุ 81 ปี พรรษา 61

พระธรรมธีรราชมหามุนี (เที่ยง อคฺคธมฺโม ป.ธ.9) อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 11 อดีตเจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตาราม มรณภาพแล้วอย่างสงบ เมื่อวันที่ 8 มีนาคม พุทธศักราช 2564 เวลา 19.40 น. สิริอายุ 85 ปี พรรษา 63

พระเทพสุวรรณโมลี (แคล้ว อุตฺตโม ป.ธ.7) อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 15 อดีตเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุวรวิหาร จังหวัดเพชรบุรี มรณภาพแล้วอย่างสงบ เมื่อวันที่ 9 มีนาคม พุทธศักราช 2564 เวลา 05.44 น. สิริอายุ 90 ปี พรรษา 69

Leave a Reply