คณะสงฆ์จังหวัดน่านร่วมกับกองทัพบกพาคนน่านกลับบ้าน

1,054 Views

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2564 พระเมธีธรรมาจารย์ (เจ้าคุณประสาร) รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.2564 ที่ผ่านมา คณะสงฆ์จังหวัดน่านโดยพระราชศาสนาภิบาล รก.เจ้าคณะจังหวัดน่าน พระสุนทรมุนี รองเจ้าคณะจังหวัด พระชยานันทมุนี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านเฉลิมพระเกียรติฯ ร่วมกับกองทัพภาคที่3 โดยพลตรีรุศมนตรี จิณเสน ผบ.มณฑลทหารบกที่ 38 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดน่าน และสาธารณสุขจังหวัดน่าน ได้ร่วมกันดูแลลำเลียงผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่ไม่มีอาการ(สีเขียว)โดยกองทัพบกได้ให้การสนับสนุนเครื่องบินแบบลำเลียง 295 จากท่าอากาศยานกองบิน 6 กองทัพอากาศ กรุงเทพมหานคร ถึงท่าอากาศยานน่านเวลา 12.40 น.

เมื่อถึงท่าอากาศยานน่าน ทางสาธารณสุขจังหวัดได้เตรียมแพทย์ พยาบาล จัดรถบัส รถพยาบาล ไว้รอรับส่วนทหารได้จัดรถสห.นำทางเพื่อลำเลียงผู้ติดเชื้อไปคัดแยกและนำไปรักษาที่โรงพยาบาลน่านต่อไป

คณะสงฆ์จังหวัดน่าน ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องมีความห่วงใยต่อประชาชนชาวน่านที่ติดเชื้อและตกค้างอยู่ที่กรุงเทพมหานคร โดยได้รับความร่วมมือจากกองทัพบกในการจัดเครื่องบินลำเลียงในการนำพาคนน่านกลับบ้าน กลับมาดูแลรักษาทึ่บ้านเกิดเมืองนอน นี่คือภารกิจของคณะสงฆ์ กองทัพบกและส่วนราชการในจังหวัดน่าน ที่ช่วยกันประสานงานและดูแลประชาชนในภาวะวิกฤติของประเทศในขณะนี้

Leave a Reply