คณะสงฆ์จังหวัดน่านร่วมกับกองทัพบกพาคนน่านกลับบ้าน

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2564 พระเมธีธรรมาจารย์ (เจ้าคุณประสาร) รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.2564 ที่ผ่านมา คณะสงฆ์จังหวัดน่านโดยพระราชศาสนาภิบาล รก.เจ้าคณะจังหวัดน่าน พระสุนทรมุนี รองเจ้าคณะจังหวัด พระชยานันทมุนี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่านเฉลิมพระเกียรติฯ ร่วมกับกองทัพภาคที่3 โดยพลตรีรุศมนตรี จิณเสน ผบ.มณฑลทหารบกที่ 38 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดน่าน และสาธารณสุขจังหวัดน่าน ได้ร่วมกันดูแลลำเลียงผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่ไม่มีอาการ(สีเขียว)โดยกองทัพบกได้ให้การสนับสนุนเครื่องบินแบบลำเลียง 295 จากท่าอากาศยานกองบิน 6 กองทัพอากาศ กรุงเทพมหานคร ถึงท่าอากาศยานน่านเวลา 12.40 น.

เมื่อถึงท่าอากาศยานน่าน ทางสาธารณสุขจังหวัดได้เตรียมแพทย์ พยาบาล จัดรถบัส รถพยาบาล ไว้รอรับส่วนทหารได้จัดรถสห.นำทางเพื่อลำเลียงผู้ติดเชื้อไปคัดแยกและนำไปรักษาที่โรงพยาบาลน่านต่อไป

คณะสงฆ์จังหวัดน่าน ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องมีความห่วงใยต่อประชาชนชาวน่านที่ติดเชื้อและตกค้างอยู่ที่กรุงเทพมหานคร โดยได้รับความร่วมมือจากกองทัพบกในการจัดเครื่องบินลำเลียงในการนำพาคนน่านกลับบ้าน กลับมาดูแลรักษาทึ่บ้านเกิดเมืองนอน นี่คือภารกิจของคณะสงฆ์ กองทัพบกและส่วนราชการในจังหวัดน่าน ที่ช่วยกันประสานงานและดูแลประชาชนในภาวะวิกฤติของประเทศในขณะนี้

Leave a Reply