มท.1ย้ำคนไทยไม่ทิ้งกัน นายกเป็นห่วงปชช. นำ้ท่วม สั่งมหาดไทย ลงพื้นที่เยียวยาเร่งด่วน

วันนี้ พล.อ. อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรี​ว่าการ​กระทรวงมหาดไทย​ เเละนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ลงลงพื้นที่อำเภอแม่จัน​ และตลาดลมจอย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย เพื่อติดตามสถานการณ์​อุทกภัยจากพายุ มู่หลาน รวมถึง ตรวจการปฏิบัติ​งานของหน่วยงานต่างๆ ในการช่วยเหลือประชาชน พร้อมทั้ง ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ ​งาน ทั้งนี้เบื้องต้นทางภาครัฐได้จัดเตรียม รถประกอบอาหาร2คัน รถผลิตนำ้ดื่ม เครื่องสูบน้ำ เเละเตรียมแผน ฟื้นฟูหลังนำ้ลด ในการทำความสะอาดบ้านเรือนให้กับประชาชน พร้อมกับ มอบถุงยังชีพ เป็นเครื่องอุปโภคบริโภค ให้กับประชาชน​ที่ได้รับผลกระทบจากนำ้ท่วม เเละมอบเงิน จำนวน 59,400 บาท ให้กับ มารดาของนายสมศักดิ์ มณีจันทร์สุข ผู้เสียชีวิตจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายด้วย

ทั้งนี้พลเอก อนุพงษ์ ยังกล่าวกับผู้ประสบภัยด้วยว่า ท่านนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ฝากกำลังใจเเละความห่วงใยมาให้ทุกคน ทุกคนเป็นคนไทย ไม่ต้องตกใจ เราไม่ทอดทิ้งกัน ทั้งนี้ ได้กำชับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย สำรวจความเสียหายของพื้นที่เกษตรกรรม เพื่อเตรียม เยียวยาให้กับผู้ประสบอุทกภัยด้วย ทั้งนี้ได้
น้อมนำพระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการทำให้พี่น้องประชาชนกลับมาใช้ชีวิตให้เป็นปกติสุขโดยเร็ววัน

 

“กระทรวงมหาดไทยได้ย้ำเตือนผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ทั้งด้านการเตรียมความพร้อม เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ พร้อมจัดทำแผนเผชิญเหตุ วางแผนระบายน้ำและเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำ การตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของสถานที่ใช้กักเก็บน้ำ หรือกั้นน้ำ และแจ้งเตือนภัย และระยะที่ 2 ด้านการเผชิญเหตุ โดยจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด อำเภอ และศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่น เป็นศูนย์ควบคุมสั่งการ และอำนวยการระดมสรรพกำลังระหว่างหน่วยงานทั้งฝ่ายพลเรือน หน่วยทหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรสาธารณกุศลและภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ในพื้นที่ ร่วมเฝ้าระวัง กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ เร่งระบายน้ำ และจัดชุดปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือประชาชนแต่ละด้านให้ครอบคลุม ทั้งด้านการดำรงชีพ การจัดตั้งโรงครัวพระราชทาน การให้ความช่วยเหลือด้านอาหาร น้ำดื่ม การรักษาพยาบาลแก่ผู้ประสบภัยและด้านอื่น ๆ รวมทั้งการฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย เช่น การเร่งซ่อมเเซมเส้นทางที่ชำรุดถูกหรือตัดขาด เพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมามีชีวิตได้ตามปกติโดยเร็ว”

ด้านนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า ขณะนี้ทางกระทรวงมหาดไทย ได้เฝ้าระวังการเกิดสถานะการอุทกภัยจากกรณีน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งและมีน้ำท่วมขังใน 11 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดเชียงราย แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ พะเยา น่าน ลำปาง แพร่ พิษณุโลกนครพนม เลย และจังหวัดปราจีนบุรี ประชาชนได้รับผลกระทบ 5,965 ครัวเรือน มีผู้เสียชีวิต 1 ราย (ที่จังหวัดเชียงราย) เกิดจากเหตุไฟฟ้าช๊อต ซึ่งทางจังหวัดเชียงรายได้ให้การช่วยเหลือแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต แล้วปัจจุบันสถานการณ์อุทกภัยยังส่งผลกระทบในพื้นที่ 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย และจังหวัดน่าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 4,788 ครัวเรือน ซึ่งจะต้องเร่งสำรวจความเสียหายเเละให้การเยียวยา ให้ความช่วยเหลือต่อไป
.

Leave a Reply