‘ผู้บริหาร มจร’ร่วมทำบุญอายุมงคล 100 ปี พระธรรมาจารย์ใหญ่ยูนนาน

ระหว่างวันที่ 1-13เมษายน 2562 ที่เมืองคุนหมิง มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ มจร นำโดยพระโสภณวชิราภรณ์ (ไสว โชติโก) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ เป็นหัวหน้าคณะ มีพระมหาถวิล กลฺยาณธมฺโม,ดร. ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและวัดผล,พระมหาสุเทพ สุปณฺฑิโต,ดร หัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา, พระมหาประยูร โชติวโร ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต,พระมหาเสรีชน นริสฺสโร ผู้อำนวยการส่วนงานบริหาร สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์, ดร.อุดร เขียวอ่อน รองผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต และนายสรวรรษ ปรักกโมดม เจ้าหน้าที่กองวิเทศสัมพันธ์ร่วมเดินทาง

การนี้ คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ มจร ได้ร่วมสวดมนต์ในพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระพุทธมนต์อุทิศให้กับบุรพาจารย์วัดหยวนทง ร่วมถึงศิษยานุศิษย์ของวัดหยวนทงที่ถือโอกาสสำคัญนี้ทำบุญอุทิศให้กับบุพการีของตนที่เสียชีวิตไปแล้วซึ่งในพิธีได้มีการนิมนต์คณะสงฆ์ทั้ง 3 นิกาย ได้แก่ (1)นิกายมหายาน(2)นิกายหินยาน(3)นิกายวัชรยานประกอบพิธี ซึ่งมีพระธรรมาจารย์ใหญ่ ดร. ซี หยวน ซาน (Shi Yuan Shan) เป็นประธานสงฆ์

นอกจากพิธีดังกล่าวแล้ว คณะสงฆ์วัดหยวนทง และศิษยานุศิษย์ของวัดได้แสดงความกตัญญกตเวทิตาธรรมต่อพระธรรมาจารย์ใหญ่ ดร. ซี หยวน ซาน (Shi Yuan Shan) อาจารย์ผู้ให้ธรรมแก่เจ้าอาวาสของวัดและศิษยานุศิษย์ทั้งหลายด้วยการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์จากคณะสงฆ์ 3 นิกายเพื่อทำบุญอายุวัฒนมงคล 100 ปีถวายท่านด้วย

วัดหยวนทงเป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดและเก่าแก่ที่สุดของมณฑลยูนนาน สร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์ถัง (ค.ศ.618 – ค.ศ.907) จนถึงปัจจุบัน เป็นวัดที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 1,200 ปี ตั้งอยู่ที่ถนนหยวนทงเจียง เป็นอารามทางพระพุทธศาสนาที่ใหญ่ที่สุดในคุนหมิง ภายในวัดตกแต่งร่มรื่นสวยงาม กลางลานมีสระน้ำขนาดใหญ่ มีสะพานข้ามไปสู่ศาลาแปดเหลี่ยมกลางสระ ลักษณะของวัดหยวนทงในปัจจุบันเป็นวัดในสมัยราชวงศ์ชิงเนื่องจากวัดนี้ได้ถูกทำลายในสมัยราชวงศ์หมิงและได้รับการบูรณะโดยหูซาน ผู้เป็นคนพลิกประวัติศาสตร์จีนเป็นผู้ที่ทำให้ประเทศจีนเกิดราชวงศ์ชิง ภายในวัดมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ถือว่าเป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนา 3 นิกายได้แก่ (1)นิกายมหายาน (2)นิกายหินยาน และ(3)นิกายวัชรยาน

การร่วมกิจกรรมครั้งนี้ได้เรียนรู้พิธีกรรมของวัดและกิจกรรมการสวดมนต์และการเจริญพระพุทธมนต์จากคณะสงฆ์ทั้ง 3 นิกาย ซึ่งในพิธีได้กำหนดจัด 4 วัน และมีประชาชนจำนวนมากเข้าร่วมพิธี นอกจากนี้ยังมีโอกาสได้เยี่ยมชมสถานที่สำคัญและวัดสำคัญในเมือง ซึ่งเป็นวัดที่ศิษย์เก่าของ มจร ที่สำเร็จการศึกษาจาก มจร แล้วและกลับมาช่วยงานของวัดด้วย

Leave a Reply