บริษัทโอเค แมส จำกัด บริจาคเงิน 100,000 บาทช่วยสงฆ์ใต้

        เมื่อวันที่ 26 ธันวาคมที่ผ่านมา บริษัท โอเค แมส จำกัด และบริษัท ออลล์ พีอาร์ จำกัด ซึ่งนำโดย คุณอรอุมา เกษตรพืชผล กรรมการผู้จัดการ ได้มอบเงินบริจาคจากงานมหกรรมเทศนาธรรม “มีเทศน์ มีทอล์ค ปีที่ 7” ที่ผ่านมา เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 100,000 บาท เพื่อสมทบทุนช่วยเหลือพระสงฆ์ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ผ่านศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย โดยมี พระธรรมกิตติเมธี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสวิหาร เจ้าคณะภาค 16 17 18 และประธานศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย เป็นประธานรับมอบและฉันภัตตาหารเพล พร้อมกับให้ศีลให้พรเนื่องในวโรกาศปีใหม่แก่พนักงานบริษัท

       ทั้งนี้ทางคุณ อรอุมา เกษตรพืชผล เล่าว่า การมอบทุนเพื่อช่วยเหลือพระภิกษุสามเณรในพืชที่ภาคใต้ทางบริษัทนำเงินที่มีสาธุชนร่วมกันบริจากคผ่านงานมหกรรมเทศนาธรรม “มีเทศน์ มีทอล์ค” จะมอบให้แก่พระภิกษุสามเณรในพื้นที่ภาคใต้ทุกปีผ่านศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย และพร้อมกันนี้ ขออนุโมทนาบุญกับ พี่น้องทุกท่านที่ได้ร่วมบุญด้วยกัน และขอขอบคุณ คุณหยาดทิพย์ วัฒนพงศ์กิตติ และ คุณวราภรณ์ เทพพันธ์กุลงาม ที่ได้ร่วมทำบุญถวายเพล มา ณ ที่นี้ด้วย..

////////////////////////////

 

Leave a Reply