สวดมนต์ข้ามปี วิถีไทยวิถีช่อสะอาด เปลี่ยนปีใหม่ เปลี่ยนกายใจ

หมู่บ้านช่อสะอาดต้นแบบ บ้านท่าคอยนาง ต.สวาย อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ จัดสวดมนต์ข้ามปี และปฏิบัติธรรมเพื่อพัฒนาสติให้เจริญขึ้นในใจซึ่งจะส่งผลการเสริมสร้างสุจริตธรรม มีความละอายชั่วกลัวบาป ไม่โน้มเอียงไปสู่การทุจริตคดโกงชุมชนและสังคม

ระหว่างวันที่ 30-31 ธันวาคม 2561 จึงเป็นช่วงเวลาของการเปลี่ยนรูป เปลี่ยนนาม ผ่านกิจกรรมการทำวัตร สวดมนต์ ปฏิบัติสติภาวนา ตลอดช่วงเวลาของการเปลี่ยนผ่านจากศักราชเก่าสู่ศักราชใหม่ เพื่อความสุข สะอาด และสดใส ตลอดปี และตลอดไป

 

Leave a Reply