เลื่อนเลือกตั้ง!’วิษณุ’แจงสาเหตุจำเป็น

วันที่ 3 ม.ค.2562 นายวิษณุ เครืองาม รองนายกฯ เปิดเผยว่า “ต้องเลื่อนเลือกตั้ง และจัดตารางกิจกรรมการเมืองให้ลงล็อก ไม่ให้กระทบงานพระราชพิธี ซึ่งจริงๆไม่ได้กระทบการเลือกตั้ง แต่ไปกระทบกระบวนการหลังการเลือกตั้ง เช่น 24ก.พ. เลือกตั้ง จะทำให้ 24 เม.ษ. ประกาศผลจะตรงกับพระราชพิธีบางอย่าง”

Leave a Reply