วัดพุทธชวากลางอินโดนีเซียจัดบรรพชาสามเณรครั้งแรกในรอบ 100 ปี

วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2562 กรมการศาสนาพุทธเมืองชวากลาง ประเทศอินโดนีเซีย สมาคมวาลูบี้และวัดพุทธชวากลาง ได้จัดพิธีบรรพชาสามเณรขึ้นเป็นครั้งแรกในเขตชวากลาง ที่วิหารบักตี ซูจี จังหวัดเซอมารัง ประเทศอินโดนีเซีย เพื่อฟื้นฟูพระพุทธศาสนา รักษาวัฒนธรรมชาวพุทธในเขตชวากลาง โดยได้รับความเมตตาจากพระครูธีรญานวิเทศ เจ้าอาวาสวัดพุทธชวากลางเป็นพระอุปัชฌาย์

การบรรพชาครั้งสุดท้ายในจังหวัดเซอมารังนั้นเกิดขึ้นเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้ว สำหรับครั้งนี้จึงเป็นการเติมเต็มความหวังของพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ซึ่งรอคอยวันที่ลูกหลานจะได้เป็นผู้สืบอายุพระพุทธศาสนา รักษาคำสอนของพระพุทธองค์ตามที่บรรพชนได้สั่งไว้ ในครั้งนี้มีพุทธศาสนิกชนชาวอินโดนีเชียเข้ารับการบรรพชาจำนวน 21 รูป ซึ่งจะอยู่ศึกษาพระธรรมวินัยและปฏิบัติธรรมต่อจนถึงสิ้นเดือนธันวาคมนี้

Leave a Reply