กระแสร้อนราคาแรง!เหรียญจำปีองค์ท้าวเวสสุวรรณโณรุ่นแรกปี 45 ‘….พุทธคุณแรงในด้านแคล้วคลาด ด้านโชคลาภ ด้านเมตตามหานิยม….’

พระครูโสภิตวิริยาภรณ์หรือพระอาจารย์อิฏฐ์ ภทฺจาโร แห่งวัดจุฬามณี ตำบลบางช้าง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งกำลังเป็นที่นิยมในหมู่เซียนและนักสะสม หันมาให้ความศรัทธาและสนใจเป็นอย่างมาก จนทำให้ปัจจุบันราคาพุ่งทะยานสูง

จากข้อมูลเหรียนรุ่นนี้มีมวลสารเหรียญเกจิดัง ในยุคเก่ามาหลอมรวมจำนวนมากและผ่านการเข้าพิธีพุทธาภิเษกหลายพิธี จนเข้มขลัง จึงทำให้เหรียญรุ่นนี้เกิดประสบการณ์ และปาฎิหารย์เป็นที่กล่าวขวัญ และเลื่องลือ ในหมู่ลูกศิษย์ มากมาย “….พุทธคุณแรงในด้านแคล้วคลาด ด้านโชคลาภ ด้านเมตตามหานิยม….”

เหรียญจำปี 2545 มีสร้างทั้งหมด 6 เนื้อได้แก่ ทองคำ 80 องค์ เงินลงยาแดง 500 องค์ เนื้อเงินไม่ลงยา 500 องค์ นวะ 500 องค์ ทองแดง150,000 องค์ ตะกั่ว 150,000องค์ และเนื้อผงพุทธคุณ 150,000 องค์ โดยเฉพาะเหรียญที่มีรอยจารอักขระยันต์จากพระอาจารย์อิฏฐ์นั้น จะมีมูลค่าสูง เป็นที่นิยมในกลุ่มลูกศิษย์ นอกจากเหรียญจำปีรุ่นแรก ก็ยังมีวัตถุมงคลหลายรุ่นที่ได้รับความนิยม

หลวงพ่ออิฏฐ์พระที่มีกิจวัตรปฎิบัติที่สมถะเรียบง่ายและมีเมตตาต่อลูกศิษย์ ทุกหมู่เหล่าไม่แบ่งชั้นวรรณะ ในยุคปัจจุบันนี้เป็นพระเกจิอีกหนึ่งรูปที่ต้องจารึกไว้ในแผ่นดิน กราบไหว้ได้สนิทใจ อย่างที่สุดในยุคนี้อีก ท่านเป็นศิษย์ของ หลวงปู่เนื่อง โกวิโท อดีตเจ้าอาวาสวัดจุฬามณี โดย หลวงปู่เนื่อง โกวิโท ท่านเป็นพระอุปัชฌาย์ ของ หลวงพ่ออิฎฐ์ และ หลวงปู่เนื่องได้ ถ่ายทอดพระเวทย์วิทยาคมให้แก่หลวงพ่ออิฎฐ์ อีกด้วย

อีกทั้งหลวงพ่ออิฎฐ์เองท่านก็เป็นพระเกจิที่คงแก่เรียน เชี่ยวชาญในพระเวทย์วิทยาคมต่างๆทั้งคาถาบาลี และ อักขระเลขยันต์ต่างๆและท่านก็ยังมี ครูบาอาจารย์ เป็นพระเกจิชื่อดังอีกหลายรูป ที่หลวงพ่ออิฎฐ์ เองท่านได้ไปร่ำเรียนพระเวทย์วิทยาคม มาด้วย อาทิ หลวงพ่อพรหม วัดขนอนเหนือ จ.พระนครศรีอยุธยา หลวงพ่อปึก วัดสวนหลวง จ.สมุทรงสงคราม หลวงปู่คลี่ วัดประชาโฆสิตารา จ.สมุทรสงคราม หลวงพ่อตัด วัดชายนา จ.เพชรบุรี หลวงพ่อจ่าง วัดเขื่อนเพชร จ.เพชรบุรี หลวงพ่อพิณ วัดอุบลวรรณาราม จ.ราชบุรี หลวงปู่เจือ วัดกลางบางแก้ว จ.นครปฐม เป็นต้นฯ และ ยังมีครูบาอาจารย์ของท่านอีกมากมายหลายรูป ที่ไม่ได้กล่าวถึง

หลวงพ่ออิฎฐ์ ท่านได้รับการยอมรับ ในเรื่องการปลุกเสก องค์ท้าวเวสสุวรรณ โณว่าท่านปลุกเสก ได้เข้มขลัง และ ศักดิ์สิทธิ์ขึ้นชื่อที่สุดในประเทศ จึงทำให้วัตถุมงคลรูป องค์ท้าวเวสสุวรรณโณ ของวัดจุฬามณี นั้นได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ในปัจจุบัน และ กลายเป็นสัญญาลักษณ์ของท่าน ไปโดยปริยาย

ปัจจุบันหากวัดไหน จะมีการสร้าง องค์ท้าวเวสสุวรรณโณ หลวงพ่ออิฎฐ์ ท่านก็มักจะได้รับนิมนต์ ให้ไปอธิฐานจิตปลุกเสกบ่อยครั้ง

พระครูโสภิตวิริยาภรณ์ สมโภชน์ ฉายา ภทฺทจาโร

สถานะเดิม : ชื่อสมโภชน์ นามสกุล อมรรัตนบดี

เกิด :วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๔๙๙

บิดาชื่อ :นายพจน์ น้อยมา

มารดาชื่อ :นางประนอม ฮะประสาน

เกิดที่ :บ้านเลขที่ ๗๘ ตำบลอัมพวา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

บรรพชา :วันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๑๔ ณ วัดบางกะพ้อม ตำบลอัมพวา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

อุปสมบท : เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๒๐ ณ. วัดจุฬามณี ตำบลบางช้าง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

พระอุปัชฌาย์: พระครูโกวิทสมุทรคุณ วัดจุฬามณี

พระกรรมวาจาจารย์ :พระครูสมุทรบรรณวัฒน์ วัดเจริญสุขาราม

พระอนุสาวนาจารย์ : พระครูสมุทรสารโสภณ วัดบางกะพ้อม

วิทยฐานะ : พ.ศ.๒๕๑๒ สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ จากโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดนางวัง

พ.ศ.๒๕๒๑ สอบไล่ได้นักธรรมชั้นเอก สำนักศาสนศึกษา วัดจุฬามณี

พ.ศ.๒๕๕๙ ได้รับปริญญาพุทธศาสตร์มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มจร.

การศึกษาพิเศษ : มีความชำนาญ อ่าน – เขียน อักขระขอม-บาลีและความสามารถทางนวกรรม

งานปกครอง : พ.ศ.๒๕๓๒ ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดจุฬามณี

-พ.ศ.๒๕๓๓ ได้รับแต่งตั้งเป็น พระกรรมวาจาจารย์

-พ.ศ.๒๕๓๗ ได้รับแต่งตั้งเป็น พระอุปัชฌาย์

-พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้รับแต่งตั้งเป็น รองประธานสภาครูสอนปริยัติธรรมอำเภออัมพวา

-พ.ศ.๒๕๖๑ ได้รับแต่งตั้งเป็น เจ้าคณะตำบลอัมพวา เขต๑

สมณศักดิ์ : พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพระครูฐานานุกรม ของ พระวิสุทธาธิบดี (ภทฺทจารี) วัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพมหานครที่
พระครูวินัยธรสมโภชน์ ภทฺทจาโร

-พ.ศ.๒๕๓๙ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพระครูฐานานุกรม ของ พระธรรมกิตติวงศ์ (สุรเตโช) วัดราชโอรสาราม กรุงเทพมหานคร ที่ พระครูปลัดกิตติมงคลวัฒน์

-พ.ศ.๒๕๔๐ ได้รับพระราชทานตั้งสมณศักดิ์ เป็น พระครูสัญญาบัตรเทียบผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นเอก ในราชทินนามที่ พระครูโสภิตวิริยาภรณ์

-พ.ศ.๒๕๔๕ ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระครูสัญญาบัตร เทียบผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นพิเศษ ในราชทินนามเดิม

พระครูโสภิตวิริยาภรณ์ ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส วัดจุฬามณี ตำบลบางช้าง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ในปี พ.ศ.๒๕๓๒ จนถึงปัจจุบัน

Leave a Reply