วธ.เผยแพร่คลิป ‘ออนซอนอีสานเด้! มรดกโลกยิ่งใหญ่ บนแผ่นดินธรรม’

เมื่อวันที่ 12 ธ.ค.2561 กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ได้เผยแพร่คลิปชื่อ”มรดกโลกยิ่งใหญ่บนแผ่นดินธรรม เส้นทางเแห่งศรัทธา วิปัสนาระดับโลก” โดยนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) กล่าวในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินการพัฒนาแหล่งศิลปวัฒนธรรมและกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ว่า การลงพื้นที่ครั้งนี้ได้ติดตามการจัดเส้นทางเชื่อมโยงการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่วัดโพธาราม และวัดเจติยาคีรีวิหาร หรือ วัดภูทอก จ.บึงกาฬ รวมถึงวัดโพธิ์ชัย วัดเทพพลประดิษฐาราม วัดผาตากเสื้อ วัดหินหมากเป้ง วัดอรัญบรรพต รวมทั้งชุมชนคุณธรรมวัดจำปาทอง จ.หนองคาย แต่ละแห่งถือเป็นศูนย์รวมจิตใจและการจัดกิจกรรมประเพณีวัฒนธรรมของคนในพื้นที่ โดยในปีงบประมาณ ‪2561-2562‬ วธ.ได้จัดสรรงบประมาณพัฒนาพื้นที่ตามนโยบายของรัฐบาลใน 5 จังหวัด ได้แก่ อุดรธานี,เลย,หนองคาย,หนองบังลำภู และบึงกาฬ อาทิ การพัฒนาแหล่งศิลปวัฒนธรรมอุทยานประวัติศาสตร์ โบราณสถาน รุกขมรดก ,การดำเนินงานขยายชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ถนนสายวัฒนธรรม การส่งเสริมเทศกาลและประเพณีสู่ระดับชาติ โดยเฉพาะโครงการชุมชนคุณธรรมที่ขยายผลได้มากถึง 1,724 ชุมชน องค์กรคุณธรรมอีก 763 องค์กร และศูนย์พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์รวม 246 แห่ง ถือว่าเป็นกลุ่มจังหวัดที่มีการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมอย่างเข้มแข็ง

 

 

นอกจากนี้ในกลุ่ม 5 จังหวัดถือว่ามีต้นทุนทางวัฒนธรรมหลากหลาย โดยเฉพาะแหล่งมรดกโลกบ้านเชียง จ.อุดรธานี ตลอดจนแหล่งโบราณสถานและโบราณคดีมากถึง 585 แห่ง มีชุมชนท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมรวม 33 ชุมชน ส่วนใหญ่เป็นศาสนสถาน พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น สถานปฎิบัติธรรม รวมถึงพระอริยสงฆ์และเกจิอาจารย์ชื่อดังของประเทศไทยเป็นจำนวนมาก ดังนั้น ในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ที่ จ.หนองคาย วันที่ 13 ธ.ค.นี้ วธ.จึงเตรียมนำเสนอเส้นทางแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งประเพณีท้องถิ่นที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติ โดยเฉพาะเส้นทางแหล่งศาสนสถานที่สำคัญคู่บ้านคู่เมือง เสนอโครงการเส้นทางแห่งศรัทธา:เสริมสร้างสังคมดีด้วยวิถีแห่งพุทธ ให้ที่ประชุมรับทราบ ทั้งนี้ เพื่อเป็นทางเลือกใหม่ส่งเสริมให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้ามาในพื้นที่อีสาน สร้างเศรษฐกิจชุมชนมากยิ่งขึ้น

“การจัดเส้นทางครั้งนี้จะนำเสนอถึงเรื่องราวความศรัทธาเกี่ยวกับพระอริยสงฆ์และเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียง อาทิ หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี หลวงตาพระมหาบัว ที่ได้วางรากฐานและจัดตั้งสำนักปฎิบัติธรรม เชื่อมโยงกับสถานที่ท่องเที่ยวประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมในพื้นที่ อาทิ วัดป่าบ้านตาด วัดป่าภูก้อน จ.อุดรธานี วัดพระธาตุศรีสองรัก จ.เลย วัดโพธิ์ชัย วัดพระธาตุบังพวน วัดผาตากเสื้อ จ.หนองคาย รวมถึงวัดอาฮงศิลาวาส วัดโพธาราม จ.บึงกาฬ และการเชื่อมเส้นทางไปยัง สปป.ลาว และกัมพูชา ที่มีการจัดกิจกรรมและประเพณีเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ทั้งการจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีอาเซียน ประชาสัมพันธ์เส้นทางปฎิบัติธรรมระหว่างประเทศเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวสร้างเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นอีกด้วย” นายวีระ กล่าว

Leave a Reply