“ทนายอนันต์ชัย” โพสต์เดือด” ถึงคิววัดหนองทรวงสระบุรี “ไม่ว่าพระหรือฆราวาส” ว่ากันตามกฎหมาย!!

 วันที่ 25 ม.ค. 66    ทนายอนันต์ชัย ไชยเดช  ประธานมูลนิธิทนายกองทัพธรรม ได้โพสต์ข้อความว่า “สระบุรีหนาวมาก #ถึงคิววัดหนองสรวง”  วันนี้ ผมในฐานะประธานมูลนิธิทนายกองทัพธรรม มาวัดหนองสรวง ต.หนองสรวง อ.วิหารแดง จ.สระบุรี เพื่อมารับเรื่องร้องเรียนจาก  1.พระมหาประพันธ์ศักดิ์ ทิฏฐิวิสุทธี,2.พระไทนนท์ สิริวิชโย, 3.พระครูสิริโพธิธรรมรักษ์, 4.พระปลัดสงกรานต์ จารุธมฺโม (จนฺทโชโต) และ 5.ชาวบ้านหนองสรวง จำนวน 812 คน  ขอให้มาช่วยตรวจสอบและให้การช่วยเหลือ 4 เรื่องดังต่อไปนี้  (1) ขอให้ดำเนินการตรวจสอบการจัดประโยชน์ที่ธรณีสงฆ์วัดหนองสรวง ซึ่งมีการให้เช่า-ซื้อ-ขายกัน ถูกต้องหรือไม่ ?  (2) ขอให้ช่วยเหลือกรณีที่พระมหาประพันธ์ศักดิ์ ทิฏฐิวิสุทธี อดีตเจ้าอาวาสวัดหนองสรวงถูกคำสั่งให้ออกจากตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดหนองสรวงด้วยสาเหตุมาจากการถูกร้องเรียนด้วยข้อความอันเป็นเท็จ (3)ขอให้ดำเนินการช่วยเหลือกรณีพระมหาประพันธ์ศักดิ์ ทิฏฐิวิสุทธี อดีตเจ้าคณะอำเภอวิหารแดง ถูกคำสั่งให้ออกจากตำแหน่งเจ้าคณะอำเภอวิหารแดงอย่างไม่เป็นธรรม (4) ขอให้ดำเนินการช่วยเหลือพระสังฆาธิการจำนวน 3 รูปที่ถูกคำสั่งให้ออกจากตำแหน่งอย่างไม่เป็นธรรม ได้แก่   1.พระไทนนท์ สิริวิชโย  2.พระครูสิริโพธิธรรมรักษ์  3.พระปลัดสงกรานต์ จารุธมฺโม (จนฺทโชโต)  ซึ่งเรื่องนี้ ผมเคยลงไว้ในเพจทนายอนันต์ชัย ไชยเดช เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2565

      และจากการสืบสวนทราบว่า มีทั้งฆราวาส พระผู้ใหญ่ พระผู้น้อย ทำกันเป็นกระบวนการ เหตุผลเดียวที่มีการกระทำที่ทั้งผิดกฎหมาย กฎมหาเถรสมาคม กฎแห่งกรรม คือ #เอาที่ธรณีสงฆ์ของวัดหนองสรวง จำนวน 47 ไร่ ไปหาผลประโยชน์ เวรกรรมจริง ๆ

    เรื่องไม่ได้เงียบนะครับ ผมให้โอกาสแล้วตั้งเกือบ 5 เดือน เฉยกันหมดทั้งฆราวาส พระผู้ใหญ่ พระผู้น้อย การตรวจสอบเสร็จสิ้นแล้ว รอจังหวะและเวลา ทุกท่านเตรียมวันทยาหัตถ์ ได้เลย เร็ว ๆ นี้พวกท่านทั้งหลายจะถูกหวยรางวัลที่ 1 พร้อมหน้ากันทุกรูปทุกคน จะประเดิมด้วยคดีอาญาก่อน ตามด้วยคดีทางสงฆ์ !

     อย่าทำบาปอีกเลยครับ ระวังจะตกนรก ไม่ได้พุดไม่ได้เกิดกันมานะพวกท่าน !

    สำหรับผมไม่มีไว้หน้าใคร และไม่ต้องมาขอเพราะผมไม่ให้ ไม่ว่าจะเป็นพระระดับไหน หรือฆราวาสเป็นใคร ใหญ่มาจากไหน ผมก็ไม่สนใจ !!!    ว่ากันตามกฎหมาย !สะเทือนทั้งจังหวัดสระบุรี..

Leave a Reply