“สมเด็จธงชัย” บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ” ณ วัดไร่ขิง จ.นครปฐม

สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากวัดมัลวัตตะ เมืองแคนดี้ สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา ขึ้นประดิษฐาน ณ พระมหาเจดีย์พระอุบาลีมหามงคล วัดไร่ขิง พระอารามหลวง

วันศุกร์ที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนกลาง เป็นประธานในพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ,หลวงพ่อวัดไร่ขิง ,พระศรีศากยทศพลญาณประธานพุทธมณฑลสุทรรศน์ ,พระรูปสุโขทัยปางห้ามสมุทร ขึ้นประดิษฐาน ณ ซุ้มประจำทิศพระบรมธาตุเจดีย์พระอุบาลีมหามงคล และเททองหล่อพระพุทธรูปหลวงพ่อวัดไร่ขิง (จำลองขนาดหน้าตัก ๓๒ นิ้ว) เนื่องในวาระ ๙๙ ปี ชาตกาล พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปัญญา อินฺทปญฺญมหาเถร) อดีตเจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระอารามหลวง อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๔ ณ ศาลาเอนกประสงค์หน้าพระบรมธาตุเจดีย์พระอุบาลีมหามงคล วัดไร่ขิง พระอารามหลวง จังหวัดนครปฐม

 

โดยมี นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย Mrs. Colonne Appuhamillage Chaminda Inoka Colonne เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาประจำประเทศไทย อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากวัดมัลวัตตะ เมืองแคนดี้ สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา ขึ้นประดิษฐาน ณ พระมหาเจดีย์พระอุบาลีมหามงคล ชั้น ๒
ในการนี้ นายสิปป์บวร แก้วงาม รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เข้าร่วมพิธีดังกล่าวด้วย

ที่มาภาพและข่าว :  กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ / ข่าว

Leave a Reply