“ชื่นชม” สามเณร 10 ขวบ ความจำเลิศ “ทรงพระปาฏิโมกข์” เป็นสามเณรอายุน้อยที่สุด

วันที่ 25 ส.ค.66 วาน ณ  วัดตะโกหลวงพ่อรวย อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรม “โครงการสามเณรทรงพระปาฏิโมกข์ ปีที่ 3“ การแข่งขันครั้งนี้ มีสามเณรท่องปาฏิโมกข์ อายุน้อย 10 ขวบ สวดผ่านด้วย  ซึ่งเป็นการจัดสอบพระปาฏิโมกข์ ในโครงการฝ่ายการศึกษาวัดตะโกสามเณรทรงพระปาฏิโมกข์รุ่นที่ 3 ประจำปี 2566

พระครูปลัดสุวัฒนเถรคุณ (พระอาจารย์แก้ว) เจ้าอาวาสวัดตะโกเจ้าสำนักศาสนศึกษาวัดตะโก เปิดเผยว่า  โครงการนี้มีประธานดำเนินงาน คือ พระมหาใจ เขมจิตฺโต  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชนะสงคราม กรุงเทพมหานคร และ อาจารย์สำนักศาสนศึกษาวัดตะโก แต่ที่น่าสนใจคือมี สามเณรสุเทพ นรากุล  อายุ 10 ขวบสอบผ่าน โดยสามเณรใช้เวลาในการสอบ ประมาณ 46 นาที ทำสถิติอายุน้อยที่สุดในโครงการ ตั้งแต่มีการจัดสอบสามเณรทรงพระปาฏิโมกข์มา  สามเณรมาจากวัดหนองขุ่น อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี โดยอาจารย์ผู้สอบ คือ  พระมหาชูศักดิ์ ธมฺมสโร (ป.ธ.9) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสามพระยา วรวิหาร กรุงเทพ ฯ

 “ เท่าที่ทราบอาจารย์ผู้ฝึกสอนท่องปาฏิโมกข์คือพ่อแท้ ๆ ที่บวชดูแลลูกด้วย  ซึ่งสามเณรยังอ่านหนังสือไม่ค่อยได้ และทั้งยัง.ไม่เคยเรียนบาลีมาก่อน แต่สวดได้ชัดเจนทุกถ้อยคำ หลังจากนี้จะมีพิธีมอบทุนการศึกษาสำหรับสามเณรผู้สอบผ่านในเดือนธันวาคม ” พระอาจารย์แก้วกล่าว

สำหรับการสวดปาฏิโมกข์ เป็นการทบทวนศีล 227 ข้อ ข้อ ของพระภิกษุ  โดยจะมีการสวดทุก  15 วัน  คือ  ในวันขึ้น  15 ค่ำ  และวันแรม  15 ในเดือนเต็ม  หรือวันแรม  14 ค่ำ  ในเดือนขาด  นอกจากนั้น  ยังอนุญาตให้ทำอุโบสถเป็นพิเศษในคราวที่ภิกษุแตกความสามัคคี  เมื่อภิกษุกลับมาสามัคคีกันอีกครั้ง  แม้จะยังไม่ถึงวันปาฏิโมกข์  ก็ให้สวดปาฏิโมกข์ได้  เรียกว่า  สามัคคีอุโบสถ  การฟังปาฏิโมกข์เป็นกิจของสงฆ์ที่สำคัญ และเป็นสังฆกรรมเฉพาะพระภิกษุเท่านั้น

ซึ่งการสวดพระปาฎิโมกข์ปัจจุบันมีพระผู้สวดได้น้อย ยิ่งต่างจังหวัดหาพระภิกษุผู้ทรงพระปาฎิโมกสวดยาก เนื่องจากผู้ท่องจำปาฎิโมกข์ต้องอาศัยความมานะและอดทน ต้องท่องจำและสวดปากเปล่าให้ได้และสวดด้วยความรวดเร็ว

Leave a Reply