พศ.เดินหน้าเร่งรัดออกโฉนดที่ดินวัด – วัดร้าง

วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางกนิกนันต์ ล้อสีทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางและขั้นตอนในการรังวัดออกโฉนดที่ดิน ตามโครงการเร่งรัดการออกโฉนดที่ดินให้แก่วัด วัดร้าง เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗๒ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดทุกจังหวัด และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วม ผ่านทาง Applicationzoom ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคาร ๒ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

 

 

Leave a Reply