ลามะองค์ที่ 11 รองจากองค์ทะไล ลามะเข้าเฝ้าสมเด็จพระสังฆราช

วันเสาร์ ที่ 18 พ.ค2562 สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จออก ณ พระอุโบสถวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ประทานพระวโรกาสให้ ประธานสงฆ์ รองประธานสงฆ์ ผู้แทนคณะสงฆ์นิกายต่างๆ ในสาธารณรัฐประชาชนจีน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารพุทธสมาคมแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ผู้แทนคณะรัฐบาลจีน และเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย เฝ้าถวายสักการะ เนื่องในโอกาสที่เดินทางมาร่วมงานวันวิสาขบูชาโลก ที่องค์การสหประชาชาติ กรุงเทพมหานคร

ในการนี้มี ลามะ เกียลเซน นอร์บู พระปันเชน ลามะ องค์ที่ 11 (ปันเชน ตำแหน่งอันดับสองรองจากองค์ทะไล ลามะ) รวมอยู่ด้วย โดยเข้าเฝ้ารับการประทานพัดรองที่ระลึก ออป.

 

Cr.เพจ สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช

Leave a Reply