เหรียญข้าวหลามตัดเหรียญที่ระลึกกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดี ปี ๒๔๖๖ หลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า ปลุกเสก

‘เสด็จเตี่ย’หรือ พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์หรือที่ได้รับขนานพระนามว่า ‘เสด็จเตี่ย’

ด้วยทรงเป็นที่เคารพศรัทธาของปวงชนทั่วประเทศ ทรงสร้างเกียรติคุณแก่ชาติบ้านเมืองไว้มากมาย ทรงวางรากฐานการบริหารงานของกองทัพเรือ ทรงนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาสร้างความเจริญก้าวหน้าสู่กองทัพเรือและกองทัพบกไทย

ทรงก่อตั้งโรงเรียนนายเรือและโรงเรียนนายช่างกล ซึ่งต่อมารวมกันเป็น ‘กองโรงเรียนนายเรือ’ จนได้รับความเคารพศรัทธายกย่องให้พระองค์เป็น ‘พระบิดาแห่งราชนาวีไทย’ ในปี พ.ศ.๒๕๓๖

ต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๔๔ แก้ไขเป็น “องค์บิดาของทหารเรือไทย”นอกจากนี้ยังทรงมีส่วนในการจัดตั้งกองดับเพลิง โรงเรียนพลทหาร ฯลฯ

พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ต้นสกุล ‘อาภากร’ ทรงพระนามเดิมว่า พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์

ทรงเป็นพระราชโอรสองค์ที่ ๒๘ ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ กับเจ้าจอมมารดาโหมด ประสูติเมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๔๒๓

เมื่อทรงพระเยาว์ทรงเข้าเป็นนักเรียนในโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบจนพระชนมายุได้ ๑๓ พรรษา พระราชบิดาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เสด็จไปทรงศึกษาวิชาการทหารเรือที่ประเทศอังกฤษ

นับเป็นพระเจ้าลูกยาเธอในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์แรก อีกทั้งทรงเป็นคนไทยคนแรกที่ได้ศึกษาวิชานี้ในต่างประเทศ

เมื่อจบการศึกษากลับมาทรงรับราชการทหารเรือ พ.ศ.๒๔๔๓ ได้รับพระราชทานยศเป็นนายเรือโท (ปัจจุบันเทียบเท่านาวาตรี)

พ.ศ.๒๔๔๔ เป็นนายเรือเอก (ปัจจุบันเทียบเท่านาวาเอก) และด้วยพระปรีชาสามารถในวิชาการทหารเรืออันยอดเยี่ยม จึงทรงได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการทหารเรืออีกตำแหน่งหนึ่ง

จากนั้นได้รับพระราชทานยศเรื่อยมา จนถึงปี พ.ศ.๒๔๔๗ ได้มีพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาพระอิสริยยศขึ้นเป็นพลเรือตรีกรมหมื่นชุมพรเขตอุดมศักดิ์

กระทั่ง พ.ศ.๒๔๔๙ จึงทรงได้เป็นเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือ ทรงปฏิวัติกองทัพเรือให้มีความทันสมัย

ทรงก่อตั้งโรงเรียนนายเรือ โดยได้รับที่ดินพระราชทานจาก ล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ ๕ พร้อมทั้งทรงพระกรุณาเสด็จฯ ทรงกระทำพิธีเปิดด้วยพระองค์เอง เมื่อวันที่ ๒๐พฤศจิกายน พ.ศ.๒๔๔๙

ถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖โปรดเกล้าฯ พระราชทานเลื่อนยศเป็นพลเรือเอก เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ.๒๔๖๓

และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระอิสริยยศเป็นกรมหลวง เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๔๖๓

หลังจากได้รับพระราชทานตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงทหารเรือ เมื่อ พ.ศ.๒๔๖๖ เพียงไม่กี่วัน เสด็จในกรมฯ ได้กราบบังคมทูลลาออกจากราชการเนื่องจากสุขภาพไม่สมบูรณ์

จากนั้นมาเสด็จในกรมฯ ทรงเป็น’หมอยาไทย’เที่ยวรักษาโรคให้ราษฎร ทรงเรียนวิชาแพทย์แผนโบราณจากตำราไทยกับพระยาพิษณุหมอหลวง พระองค์เรียกตัวเองว่า ‘หมอพร’ทรงรักษาโรคและจ่ายยาให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น จนเป็นที่รักเคารพของราษฎรโดยถ้วนทั่ว

วาระสุดท้ายทรงประทับที่ จ.ชุมพร และประชวรเป็นโรคไข้หวัดใหญ่ได้ ๓ วันก็สิ้นพระชนม์ที่ตำบลทรายรี ในวันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๖๖ สิริพระชนมายุ ๔๔ พรรษา

ในงานพระเมรุท้องสนามหลวง ปี พ.ศ.๒๔๖๗ ล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ ๖ ทรงมีพระราชดำริให้จัดสร้าง

“เหรียญที่ระลึก” เพื่อแจกจ่ายเป็นที่ระลึกและเป็นการเชิดชูพระเกียรติ โดยได้รับการปลุกเสกจากหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า จ.ชัยนาท พระเกจิดังผู้เป็นพระอาจารย์

เหรียญที่ระลึกกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดี ปี ๒๔๖๖ หรือที่นิยมเรียกว่า ‘เหรียญข้าวหลามตัด’ เป็นเหรียญรูปสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด หูเจาะในตัว จัดสร้างเป็นเนื้อทองคำ เนื้อเงิน เนื้อทองแดง เนื้อทองแดงผิวไฟ เนื้อทองแดงกาไหล่เงิน และเนื้อทองแดงกาไหล่ทองด้านหน้าตรงกลางเป็นรูปเหมือนกรมหลวงชุมพรฯ ครึ่งองค์ ฉลองพระองค์เต็มยศนายทหารเรือ โดยรอบสี่เหลี่ยมจารึกข้อความ ‘กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์’ โดยมีลวดลายกระหนกประดับ ด้านหลังตรงกลางเป็นรูปพระอาทิตย์ทรงราชรถ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ประจำพระองค์ ข้อความโดยรอบจารึกว่า

‘ที่ระฤกงานพระเมรุ ท้องสนามหลวง วันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๔๖๖’

มีลายกระหนกประดับ ซึ่งแบ่งออกเป็น ๒ พิมพ์ คือ พิมพ์พระขรรค์เต็ม และพิมพ์พระขรรค์ขาด ซึ่งจะแตกต่างกันตรง ‘พระขรรค์’  ช่วงที่ต่อจากพระหัตถ์ว่าเต็มหรือขาด

สำหรับภาพ “เหรียญ ข้าวหลามตัด กรมหลวงชุมพร หลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า พ.ศ.๒๔๖๖” เป็นของ นาย กิตติ พจนานุภาพ นายกสมาคมจิตรางค์คนางค์อนุรักษ์พระเครื่องไทย

ที่สำคัญ คือ นายกฯ กิตติ ได้สมบัติของ “เฮียเจี้ย” พ่อเกิดเกล้ามาทั้งหมด จึงกลาย เป็นผู้สะสมพระเครื่องหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ ที่ขึ้นชื่อว่ามากที่สุด จนได้ฉายาว่า

“นายกฯ กิตติ เจ้ากรมพระหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่”

นายกฯ กิตติ บอกว่า สมัยรุ่นๆ พ่อเป็นคนชอบทำบุญ และ เช่าพระสร้างใหม่ทุกวัดทุกสำนัก โดยจะเช่าเนื้อทองคำ เช่าโดยไม่ได้คิดอะไร

ทั้งนี้ นายกฯ กิตติ แนะนำว่า ด้วยความนิยมของเหรียญรุ่นดังกล่าวจึงมีการทำออกมาปลอมขายจำนวนมากเช่นกันและสนนราคาอยู่ที่ หลักแสน หลักล้าน

อย่างไรก็ตามเมื่อเร็วๆนี้ นายกฯ กิตติ ได้ เข้าเฝ้า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เพื่อทูลเกล้าถวาย รายได้ จากการประกวดพระเครื่อง ครั้งที่ผ่านมา

สำหรับผู้ที่สนใจพระเครื่องสาย หลวงปู่ทิม อิสริโก และ สายอื่นๆ เข้าไปเยื่ยมชมข้อมูลได้ที่

https://www.facebook.com/ศูนย์พระเครื่องหลวงปู่ทิมอิสริโก…/…

#เหรียญข้าวหลามตัด 

#กรมหลวงชุมพร 

#หลวงปู่ศุข 

#วัดปากคลองมะขามเฒ่า

#เจ้ากรม

#พระทองคำ

#เพจพระองค์ครู ไตรเทพ ไกรงู

 

Leave a Reply