สมเด็จพระสังฆราช เสด็จเททองวัตถุมงคลอนุสรณ์ 151 ปี มรณกาล สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี)

วันที่ 17 เมษายน 2566 เวลา 16.00 น. ณ มณฑลพิธีวัดระฆังโฆสิตาราม แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จเป็นองค์ประธานพิธีเททองหล่อนำฤกษ์วัตถุมงคลรุ่น อนุสรณ์ 151 ปี มรณกาล เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี) อดีตเจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตาราม โดยมี พระเทพประสิทธิคุณ เจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตาราม ที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร ประธานกรรมการจัดสร้าง พระครูสุภัทรธรรมโฆษิต ประธานฝ่ายอำนวยการ พร้อมคณะสงฆ์ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย และคณะกรรมการ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ และพุทธศาสนิกชน เฝ้ารับเสด็จ

การนี้ เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเจิมแผ่นทองคำ เงิน นาก แล้วทรงประกอบพิธีเททองหล่อนำฤกษ์ โปรยข้าวตอก ดอกไม้ และน้ำพระพุทธมนต์ เจ้าประคุณสมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดเทพศิรินทราวาส เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ วัดไตรมิตรวิทยาราม เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธพจนวชิรมุนี วัดเครือวัลย์ วรวิหาร อธิษฐานจิต พระราชพัฒนากร วัดปริวาสราชสงคราม พระราชพัฒนสุนทร วัดทรงธรรม วรวิหาร พระมงคลวโรปการ วัดชินวราราม วรวิหาร พระครูธรรมธรดิเรก อนุตฺตโร วัดหนองทราย นั่งปรกประจำทิศ พระสงฆ์สมณศักดิ์ 10 รูป ได้แก่ พระพรหมดิลก วัดสามพระยา พระพรหมบัณฑิต วัดประยุรวงศาวาส พระพรหมกวี วัดกัลยาณมิตร พระพรหมเสนาบดี วัดปทุมคงคา พระพรหมวชิราธิบดี วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ พระพรหมวชิรมุนี วัดสุทัศนเทพวราราม พระพรหมวัชรเมธี วัดอรุณราชวราราม พระธรรมวชิรมุนี วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ พระธรรมวชิราภรณ์ วัดเทวราชกุญชร พระธรรมวชิรานุวัตร วัดไร่ขิง เจริญพระพุทธมนต์และเจริญชัยมงคลคาถา

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กราบทูลถวายรายงาน ความว่า วัดระฆังโฆสิตาราม กำหนดจัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่ออุทิศถวายแด่เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี) อดีตเจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตาราม ลำดับที่ 6 ในวาระครบรอบ 151 ปี มรณกาล ซึ่งตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2566 โดยพระเทพประสิทธิคุณ เจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตาราม พร้อมคณะสงฆ์ ได้มีมติให้จัดสร้างวัตถุมงคล อนุสรณ์ 151 ปี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระคุณเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. บูรณปฏิสังขรณ์พระอาราม 2. ส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรม 3. สงเคราะห์พระภิกษุ สามเณรอาพาธ  และเพื่อเป็นการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนา ให้วัฒนาสถาพรสืบต่อไป

“การจัดสร้างวัตถุมงคลรุ่น อนุสรณ์ 151 ปี มรณกาล เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี) นี้ ได้รับความเมตตาจากพระเกจิคณาจารย์ทั้ง 76 จังหวัด จังหวัดละ 5 รูป จารแผ่นทอง เงิน นาก และอธิษฐานจิตแผ่นทองมวลสารเพื่อนำมาประกอบพิธีเททองหล่อนำฤกษ์จัดสร้างวัตถุมงคล โดยมีรายการจัดสร้าง ได้แก่ 1) พระประธานยิ้มรับฟ้าองค์จำลอง 2) รูปเหมือนเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี) 3) พระสมเด็จหล่อโบราณ และ 4) พระสมเด็จเนื้อผง” นายสุทธิพงษ์ฯ กล่าวในช่วงท้าย

พระครูสุภัทรธรรมโฆษิต ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตาราม กล่าวว่า สำหรับพุทธศาสนิกชนผู้สนใจเช่าบูชาวัตถุมงคลรุ่น อนุสรณ์ 151 ปี มรณกาล เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี) สามารถสั่งจองด้วยตนเองได้ที่วัดระฆังโฆสิตาราม เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึงวันที่ 28 พฤษภาคม 2566 โดยสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ พระครูสุภัทรธรรมโฆษิต (พระครูต้น) หมายเลขโทรศัพท์ 09-5990-9910 LINE ID. 99099

Leave a Reply