“เจ้าคุณเสียดายแดด” คิดนอกกรอบ มอบถังขยะเป็นของขวัญวันเกิด ซ้ำติดโซลาร์เซลล์ให้โรงพยาบาลอีก 3.5 ล้าน

วันที่ 12 ก.ย. 65 พระปัญญาวชิรโมลี หรือ “เจ้าคุณเสียดายแดด”  เจ้าอาวาสวัดป่าศรีแสงธรรม จ.อุบลราชธานี เป็นพระภิกษุที่มีชื่อเสียงโด่งดังมาจากการผลิตโซล่าเซล์การทำ โคก หนอง นา เป็นพระภิกษุที่คิดนอกกรอบเพื่อสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจฐานราก  เป็นพระผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงจากโคกอีโด่ย ได้มอบถังขยะเปียกลดโลกร้อนตามแนวทางของปลัดกระทรวงมหาดไทย นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ที่ผลักดันให้เกิดในทุกครัวเรือนทั่วประเทศ เนื่องในวาระครบรอบวันเกิดเมื่อวันที่ 9 กันยายนที่ผ่านมา พระปัญญาวชิรโมลี จึงมอบกิจกรรมถังขยะให้กับชุมชนหมู่บ้านดงดิบ

ทั้งนี้นายสุริยา บุตรจินดา หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุบลราชธานีได้สนับสนุนงบประมาณ 13,000 บาท โดยมีผู้ใหญ่บ้านและกรรมการ กลุ่มผู้นำการเปลี่ยนแปลงตำบลห้วยยาง ได้นำทีมตัดเจาะถัง เพื่อทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน สู่หมู่บ้านดงดิบโมเดล

ถังขยะเปียกลดโลกร้อน ที่ทางผู้นำการเปลี่ยนแปลง จะทำระบบปิด หมายถึง ถังที่เจาะก้นถัง แล้วนำไปฝังดิน มีฝาปิดด้านบนเพื่อควบคุมปริมาณอากาศและสภาวะแวดล้อมไม่ให้อากาศถ่ายเทออกไปจากตัวถังได้ง่าย เพื่อใช้สำหรับใส่ขยะที่ย่อยสลายได้ง่าย เช่น เศษอาหาร พืชผัก โดยใช้ วัสดุภาชนะเหลือใช้ เช่น ถังสี ถังพลาสติกใช้แล้ว ขนาดของภาชนะขึ้นอยู่กับปริมาณขยะในครัวเรือน หากมีมากก็ใช้ภาชนะ ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นตามความเหมาะสม (ภาชนะที่ใช้อาจเป็น ถังพลาสติกหรือภาชนะอื่นๆ ที่มีฝาปิด) แล้วเจาะรูหรือตัดภาชนะที่ก้นถัง แล้วขุดหลุมขนาดความลึก 2 ใน 3 ส่วนของความสูงของภาชนะ นำภาชนะที่เตรียมไว้ไปใส่ในหลุมที่ขุด ทั้งนี้หากมีปริมาณขยะอินทรีย์เกิดขึ้นมากและมีพื้นที่เหลือ สามารถทำได้มากกว่า 1 จุด แล้วนำเศษอาหาร เศษผักผลไม้ ใบไม้ และเศษหญ้า ที่เหลือมาเทใส่ในถังที่ฝังไว้ และปิดฝาภาชนะให้มิดชิด จุลินทรีย์ในดิน ไส้เดือนในดิน จะทำการย่อยเศษอาหารในภาชนะให้กลายเป็นปุ๋ย (ระยะเวลาขึ้นอยู่กับปริมาณขยะเปียก) เมื่อปริมาณเศษอาหารถึงระดับเดียวกับพื้นดินที่ขุดไว้ ให้เอาดินกลบแล้วย้ายถังไปทำตามขั้นตอนเดิมที่จุดอื่นต่อไป

กิจกรรมในครั้งนี้ ทำให้เกิดการกระตุ้นให้มีการคัดแยกขยะเศษอาหารหรือขยะเปียกออกจากขยะทั่วไป ช่วยสร้างความรับรู้ ความเข้าใจให้คนในท้องถิ่นของตนเองได้มามีส่วนร่วมในการลดปริมาณขยะ และจากการทำถังเปียกของครัวเรือน จะช่วยลดรายจ่ายในการปลูกผักสวนครัว หรือประโยชน์ด้านเกษตรกรรมอื่นๆ ของครอบครัวและชุมชนได้ด้วย

นอกจากมีการมอบถังขยะให้กับประชาชนในชุมชนแล้ว มีรายงานว่า พระปัญญาวชิรโมลี ได้มอบรถเข็นให้กับพระภิกษุที่มาร่วมงานด้วยวัดละจำนวน 1 คันเป็นสังฆทาน และทั้งติดโซลาร์เซลล์ให้โรงพยาบาลมูลค่าสูงถึง 3.5 ล้านบาท เนื่องในวันเกิดอีกด้วย ตามโครงการ 77 จังหวัด 77 โรงพยาบาล  ซึ่งเป็นเงินที่คณะศรัทธาญาติโยมร่วมกันบริจาค..

Leave a Reply