ศาลจังหวัดพิจิตรสั่งให้ผู้ชุมนุมย้ายเต็นท์ เปิดประตูเข้า – ออก วัดหลวงพ่อเงิน

วันที่ 26 มกราคม 2565 วานนี้ เวลา 13.30 น. เจ้าพนักงานบังคับคดี สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.โพทะเล ได้ประกาศให้ทราบทั่วกันว่า “ศาลจังหวัดพิจิตร” ได้มีคำสั่งให้ นายฐกฤต พ่วงสุขวรกุล ผู้จัดการชุมนุมและผู้ชุมนุม เลิกการชุมนุมสาธารณะให้เคลื่อนย้ายเต้นท์และสิ่งของต่างๆ ของผู้ชุมนุมออกไปจากบริเวณสะพานทางเข้า – ออก วัดหิรัญญาราม(วัดบางคลานหรือวัดหลวงพ่อเงิน) รวมทั้งให้เปิดประตู เข้า – ออกของวัดหิรัญญาราม  ต.บางคลาน อ.โพทะเล จ.พิจิตร ทุกด้านภายในเวลา 14.00 น. ของวันที่ 25 ม.ค.2565

ต่อมาเวลาประมาณ 22.00 น. ของวันที่ 25 ม.ค.2565 มีรายงานว่ากลุ่มมวลชนได้ทำการเคลื่อนย้ายเต้นท์ออกและเปิดประตูวัดทุกด้าน เหลือเพียงสิ่งของต่างๆ ( ป้ายไวนิล ) บริเวณสะพานทางเข้าและยังพบกลุ่มมวลชนประมาณ 50 คน นั่งอยู่บริเวณประตูด้านหน้าและประตูด้านข้างวัด  ทั้งนี้ฝ่ายปกครองอำเภอโพทะเลร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.โพทะเล ได้ทำการเฝ้าสังเกตการณ์ และดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยโดยรอบแล้ว

ประเด็นคำสั่งศาลนี้ เรื่องเดิมมีอยู่ว่า  ผู้ยื่นคำร้อง  (ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรโพทะเล) ร้องขอต่อศาลว่า เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2565 เวลาประมาณ 05.40 น.นายฐกฤต พ่วงสุขวรกุล ผู้จัดการชุมชนกับพวกได้ตั้งเต็นท์บริเวณสะพานขวางทางเข้า -ออก วัดหิรัญญาราม (วัดบางคลาน) ต.บางคลาน อ.โพทะเล จ.พิจิตร ทั้งใช้โซ่คล้องและกุญแจล็อกประตูเข้า -ออกวัดหิรัญญารามทุกด้าน

ต่อมามีชาวบ้านเข้าร่วมชุมนุมประมาณ 30 คน เพื่อเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนรักษาการเจ้าอาวาสวัดหิรัญญาราม ซึ่งการชุมนุมดังกล่าว มิได้แจ้งให้ผู้ร้อง ในฐานะเจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 ทราบก่อนเริ่มการชุมนุมไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมงตามมาตรา 10 ทั้งเป็นการชุมนุมกีดขวางทางเข้า – ออกของวัดหิรัญญาราม ซึ่งเป็นศาสนสถานตามมาตรา 8 (3) และไม่มีการป้องกันหรือจัดให้มีจุดกรองที่เหมาะสมและเพียงพอ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโวรัสโคโรน่า (โควิด -19 ) ผู้ร้องและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตรมีคำสั่งให้แก้ไขการชุมนุมสาธารณะดังกล่าว โดยให้เคลื่อนย้ายเต็นท์และสิ่งของต่าง ๆของผู้ชุมนุมออกจากบริเวณทางเข้า -ออก วัดหิรัญญารามเพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรเข้า -ออกได้ให้แล้วเสร็จภายในเวลา 8.00 น. ของวันที่ 15 มกราคม 2565 แต่ผู้ชุมนุมไม่ปฎิบัติตามคำสั่งดังกล่าว

 จากการไต่สวนผู้ร้องนำสืบได้ความว่าเดิม พระครูวิสิฐสีลาภรณ์ เป็นเจ้าอาวาสวัดหิรัญญาราม (วัดบางคลาน) ต่อมาเจ้าคณะจังหวัดพิจิตรมีคำสั่งให้พระครูวิสิฐลีลาภรณ์พ้นจากตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดหิรัญญาราม และแต่งตั้ง พระครูพิสุทธิวรากร เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดหิรัญญาราม ต่อมาเกิดข้อขัดแย้งระหว่างอดีตเจ้าอาวาสกับฝ่ายรักษาการเจ้าอาวาส..

ศาลจึงมีคำสั่งให้นายฐกฤษ พ่วงสุขวรกุล ผู้จัดการชุมนุม และผู้ชุมนุม เลิกการชุมนุมสาธารณะดังกล่าว ให้เคลื่อนย้ายเต็นท์และสิ่งของต่าง ๆ ของผู้ชุมนุมออกไปจากบริเวณสะพานทางเข้า -ออกวัดหิรัญญาราม รวมทั้งให้เปิดประตูเข้า-ออกของวัดหิรัญญาราม ภายในเวลา 14.00 น. ของวันที่ 25 มกราคม 2565

ความขัดแย้งเรื่องวัดหลวงพ่อเงิน กินเวลามาหลายปี ความขัดแย้งรอบใหม่นี้ หากมีความคืบหน้าประการใดจะรายงานให้ทราบต่อไป..

Leave a Reply