“เจ้าหน้าที่กรมศิลป์” ลงตรวจสอบ “วัดสระเกศ” หลังอดีตไวยาวัจกรร้องเรียน “แหล่งข่าวระบุ” ระวังซ้ำรอยวัดกัลยาณมิตรฯ

วันที่ 11 พ.ย. 65 หลังจาก นายจำนงค์ สวมประคำ สมาชิกวุฒิสภา  ศิษย์ในสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อยู่ ญาโณทยมหาเถระ) และอดีตไวยาวัจกร วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร ได้ทำหนังสือถึงอธิบดีกรมศิลปากร ระบุว่า ได้รับทราบว่า ท่านเจ้าอาวาสวัดสระเกศฯ องค์ปัจจุบัน (พระธรรมโพธิมงคล)  ได้มีดำริปรับปรุงรั้วพระตำหนักสมเด็จพระสังฆราช และอาคารอนุสรณ์สมเด็จฯ ญาโณทยมหาเถระ พ.ศ. 2507 โดยได้รื้อทำลายรั้วซึ่งเป็นเอกลักษณ์ รวมทั้งดวงตราสัญลักษณ์ “ส ด” อันเป็นตราในสมเด็จพระสังฆราช (อยู่) ซึ่งถือได้ว่าเป็นสิ่งก่อสร้าง และสัญลักษณ์ที่เป็นอนุสรณ์สำหรับศิษยานุศิษย์ระลึกถึงพระองค์ท่าน อันควรค่าแก่การอนุรักษ์ ไม่สมควรรื้อทำลายในสิ่งที่บูรพาจารย์ได้สร้างไว้ เพื่อเป็นการอนุรักษ์สิ่งก่อสร้างดังกล่าว จึงขอนำเรียนมายังท่าน เพื่อแจ้งให้เจ้าอาวาสวัดสระเกศฯ ระงับการปรับปรุงดังกล่าว โดยด่วนต่อไป

ล่าสุดวันนี้มีรายงานว่าเจ้าหน้าที่จากกรมศิลปากร ได้เข้าไปตรวจสอบการการปรับปรุงภูมิทัศน์ ซึ่งเป็นโบราณสถาน ภายในวัดสระเกศฯ โดยเฉพาะแนวหินโบราณ สมัยรัชกาลที่ 3  ที่ ใช้เป็นแนวป้องกันการทรุดตัวของวิหารพระอัฏฐารส  นอกจากนั้น ยังพบว่า มีการทำลายดวงตราสัญลักษณ์ “สด” ของ สมเด็จพระสังฆราช  (อยู่ ญาโณทยมหาเถระ) ด้วย  ส่วนอีกด้านพบว่า มีการทำลายสุสาน ซึ่งใช้เป็นที่เก็บศพทหารญี่ปุ่นและทหารพันธมิตร อนุสรณ์สงครามโลกครั้งที่สองเพื่อสร้างอาคารหลังใหม่

“แหล่งข่าว” ระบุว่า พื้นที่รอบพระวิหารอยู่ในเขตโบราณสถานและเท่าที่ตรวจสอบตอนนี้ทางวัดยังไม่ได้ทำการขออนุญาตในการปรับปรุงภูมิทัศน์หรือก่อสร้างแต่ประการใด ซึ่งเรื่องนี้แม้จะมี “เลขาวัดชื่อดัง” ฝั่งธนบุรีโทรไปชี้แจงแทนเจ้าอาวาสวัดสระเกศกับผู้บริหารกรมศิลปากร แต่มันเป็นกฎระเบียบกฎหมายทางผู้บริหารกรมศิลปากรคงช่วยไม่ได้

   “ สมัยท่านกิตติพันธ์ พานสุวรรณ เป็นอธิบดีกรมศิลปากร ก็ได้แนะนำให้ท่านเจ้าอาวาสวัดสระเกศรูปใหม่รับทราบแล้ว ถึงการขออนุญาตการปรับปรุงหรือการต่อเติม เนื่องจากพื้นที่วัดสระเกศขึ้นเป็นโบราณสถาน ถ้าจะทำอะไรให้ท่านทำหนังสือส่งมาขออนุญาตก่อน ซึ่งแบบนี้คล้ายกับกับวัดกัลยาณมิตร อดีตอธิบดีกรมศิลปากรท่านไปให้คำแนะนำแล้ว แต่ท่านเจ้าอาวาสอาจไม่สนใจหรือไม่เข้าใจ เลยไม่ทำ จึงเกิดเรื่องบานปลาย.”

สำหรับเรื่องนี้คงต้องรอคำชี้แจงจากพระธรรมโพธิมงคล เจ้าอาวาสวัดสระเกศ ฯและทีมงานว่าจะหาทางออกอย่างไรต่อไป..

Leave a Reply