รองอธิการบดี “มจร” รับมอบเมล็ดพันธุ์พืชผัก ตามพระดำริสมเด็จพระสังฆราช

 รองอธิการบดี “มจร” วิทยาเขตขอนแก่น เข้ารับมอบเมล็ดพันธุ์พืชผักตามพระดำริสมเด็จพระสังฆราช จากสมเด็จพระมหาวีรวงศ์

เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 16 พฤษภาคม 2563 สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ผู้แทนสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณฯ สมเด็จพระสังฆราช รับมอบเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัว จำนวน 20,000 ซอง จากนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน(พช.) กระทรวงมหาดไทย และ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ ที่นำมาถวายถวายสมเด็จพระสังฆราช เพื่อประทานแก่วัดทั่วประเทศที่มีพื้นดินไปช่วยชาวบ้านที่อยู่บ้านหยุดเชื่อ เพื่อชาติ ลดการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 โดยให้ให้พื้นที่ดินของวัดปลูกผักสวนครัว สร้างความมั่นคงด้านอาหารลดค่าใช้จ่ายครัวเรือน มุ่งเน้นปลูกผักสวนครัวที่รับประทานประจำวันได้ มีเหลือแบ่งปัน สร้างกิจกรรมแห่งความรัก ความสามัคคีของคนในชุมชน ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ กล่าวว่า ที่ผ่านมาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณฯสมเด็จพระสังฆราช ได้ประทานแนวทางให้ทุกวัดที่มีความพร้อมตั้งโรงทานและมอบข้าวสารอาหารแห้งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ร่วมทั้งได้มอบหน้ากากผ้าและเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัวที่อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนและประธานสภาสตรีฯนำมาถวายไว้เป็นที่ชื่นชอบของประชาชนมากวัดต่างๆที่ยังไม่ได้รับได้ร้องขอมามากโดยเฉพาะเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัว จึงขออนุโมทนาบุญที่ได้นำมามอบถวายในวันนี้

สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ กล่าวว่า เมื่อ 20 กว่าปีก็ปลูกพืชผักสวนครัวที่ข้างกุฏิที่วัดราชบพิธฯ เหมือนกัน ส่วนบ้านคนไทยทั่วไปนั้นในอดีตมีพืชผักสวนครัวที่บ้านที่นอกชานบ้าน ทุกหลังคาเรือน ดังนั้น การถือโอกาสวิกฤตการแพร่ระบาดโควิด-19 รณรงค์ให้ทุกครัวเรือนปลูกพืชผักสวนครัวจึงเป็นสิ่งที่ดียิ่ง ทางคณะสงฆ์ก็ตื่นตัวเปิดพื้นที่วัดปลูกพืชผักสวนครัวกันมาก และจะช่วยรณรงค์ให้ญาติโยมปลูกพืชผักสวนครัวทุกครัวเรือนด้วยนั้น

ต่อมาเวลา 14.00 น. พระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร. เจ้าอาวาสวัดธาตุพระอารามหลวง รักษาการเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น เข้ารับเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหาร ตามพระดำริของสมเด็จพระสังฆราช จากสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ กรรมการมหาเถรสมาคม และเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช

ในการนี้ พระเทพปวรเมธี,รศ.ดร. ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เลขานุการเจ้าคณะภาค 2 รองอธิการบดี มจร ฝ่ายบริหารได้เข้ารับเม็ดพันธุ์ผักด้วย

Leave a Reply