วัดไทยต่างแดน..สนองพระดำริสังฆราช

      เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา พระครูนรนาถเจติยาภิรักษ์ ดร. (พระมหาสมพงศ์) ผู้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ ประเทศอินเดีย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่วัด จัดถุงยังชีพ ประกอบด้วย ข้าวสาร ถั่วดาน น้ำมันพืช หัวหอม เกลือ เครื่องเทศ เป็นต้นจำนวน 300 ชุด  เพื่อบรรเทาทุกข์ยากลำบาก ในสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ที่รัฐบาลอินเดีย ประกาศเคอร์ฟิวทั่วประเทศ ทำให้ประชาชนไม่สามารถออกนอกบ้านไปซื้อของ ทำมาหากินได้

 

      ในขณะที่วัดอรุณสหราชอาณาจักร เมืองนอริช ซึ่งก่อนหน้านี้ได้มีการออกโรงทานแล้วแจกจ่ายอาหารให้กับคณะหมอ พยาบาลตามโรงพยาบาลต่าง ๆ  ปัจจุบันได้ริเริ่มโครงการ “ตู้ปันสุข” โดยเน้นไปที่ผักปลอดสารพิษ

      สำหรับ ตู้ปันสุขนี้ สืบเนื่องจากกิจกรรมโครงการวัดประชารัฐสร้างสุข ปลูกผักพืชสวนครัว เพื่อนำมอบให้กับชาวไทยในเมืองนอริช โดยสามารถมารับพืชผักสวนครัวได้บริเวณหน้าวัดอรุณสหราชอาณาจักร เมืองนอริช  เพื่อเป็นการแสดงถึงความเป็นผู้มีน้ำใจของคนไทยที่อยู่ในแผ่นดินอังกฤษและเป็นการปฎิบัติตามหลักของพระพุทธศาสนากล่าวคือ หลักของการุณยธรรม ที่ไม่จำกัดชาติ ศาสนา หรือหมู่ชนเหล่าใด

**********************

Leave a Reply