รองเจ้าคณะกทม.เปิดโครงการเสริมสร้างศักยภาพพระสังฆาธิการรุ่นที่2

วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ที่วัดสุวรรณารามราชวรวิหาร เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร พระเทพสุวรรณเมธี รองเจ้าคณะ กทม. เจ้าอาวาสวัดสุวรรณารามราชวรวิหาร เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างศักยภาพพระสังฆาธิการระดับวัด (ผู้ช้วยเจ้าอาวาส ) และสมทบ รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 – 7 ธันวาคม 2561

 

 

Leave a Reply