องค์กรพุทธชายแดนใต้ระดมสมอง “รัฐ-ปชช.” แก้ปัญหาความรุนแรงอย่างยั่งยืนและสันติ  

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2565 เวลา 13.00 น. ที่ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมพระพุทธศาสนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศสพ.จชต.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสมาคมเพื่อความมั่นคงพระพุทธศาสนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และสมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วย พ.อ.ภาคิน เกื้อกูล ผบ.ฉก.ทพ.48 และคุณบงกช กาญจนแก้วประธาน พสบ.รุ่น 6 ได้เข้าพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และรับทราบปัญหา และให้ขวัญกำลังใจกับชาวบ้านผู้ซึ่งได้รับความเดือดร้อนจากผู้ก่อเหตุความรุนแรงโดยได้หารือในประเด็นต่างๆ เช่น

1.) ชาวบ้านในพื้นที่โคกโก ต.โต๊ะเด็ง อ.สุไหงปาดีฯ ยังคงไม่มั่นใจในความปลอดภัยในการกรีดยาง,ทำสวน ในพื้นที่ ต.โคกโก 2.) ชาวบ้านมีมติร่วมกันเสนอให้จัดกำลังตั้งฐานบริเวณรอยต่อพื้นที่บ้านโต๊ะเด็งกับบ้านโคกโกเนื่องจากเป็นพื้นที่เสี่ยงและผกร.ใช้เส้นทางในบริเวณนี้แทรกซึมเข้ามาก่อเหตุในพื้นที่บ้านโคกโกบ่อยครั้ง รวมทั้งคุ้มครองดูแลความปลอดภัยในขณะไปตัดยาง, ทำสวน ในบริเวณดังกล่าว

3.) การใช้กำลังภาคประชาชน อรบ., ชรบ. สนับสนุนการปฏิบัติงานของฝ่ายทหารในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งงานทางการข่าวฯ 4.) การฝึกทบทวนเพิ่มประสิทธิภาพ อรบ., ชรบ. ให้สามารถป้องกันตนเองได้ และจัดเจ้าหน้าที่ EOD ให้ความรู้เกี่ยวกับทุ่นระเบิด, ระเบิดแสวงเครื่อง, ยุทธวิธีของฝ่ายตรงข้ามแก่ราษฎรบ้านโคกโกพร้อมทั้งได้ถวายเครื่องไทยธรรมแก่พระคุณเจ้า จำนวน 5 รูป และถุงยังชีพแก่ราษฎรผู้ยากไร้ จำนวน 30 ครอบครัว ครอบครัว

อย่างไรก็ตามผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับการเหตุความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้ยังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง การที่ประชาชน พระภิกษุสงฆ์ ต้องผนึกกำลังกันและตื่นรู้ในการป้องกันตนเอง ก็จะต้องมีดำรงต่อไปตราบใดที่รัฐบาลยังไม่สามารถแก้ปัญหาความรุนแรงในจังหวัดชายแดนใต้ได้

Leave a Reply