“เจ้าคุณ ว.วชิรเมธี”แนะยึด “มรรค 8 รับมือกับไวรัสโควิด 19”

วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2563 เพจพระเมธีวชิโรดม – ว.วชิรเมธี ผู้อำนวยการศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน จ.เชียงราย ได้โพสต์ข้อความว่า ท่านเจ้าคุณพระเมธีวชิโรดม (ท่าน ว.วชิรเมธี) ผู้อำนวยการศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน พระนักคิด นักเขียน นักเทศน์ ชื่อดังเผยแพร่บทความ “มรรค 8 ในการรับมือกับไวรัสโควิด 19” ซึ่งมีเนื้อหาแนะนำแนวทางในการปฏิบัติตนเพื่อรับมือกับการแพร่ระบาด ของไวรัสโควิด 19 ให้กับประชาชนคนไทย 8 ประการ โดยนำเสนอตั้งแต่วิธีการรับมือกับข้อมูลข่าวสาร จนถึง การรู้จักใช้เวลาคุณภาพกับครอบครัวให้เกิดประโยชน์สูงสุด ดังต่อไปนี้

“มรรค 8 ในการรับมือกับไวรัสโควิด 19” โดย ท่านเจ้าคุณพระเมธีวชิโรดม (ท่าน ว.วชิรเมธี) ผู้อำนวยการศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน

1.ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อความ “รู้เท่าทัน” ไม่ใช่เพื่อความ “ตื่นตระหนก” จนกลายเป็นความวิตกกังวลเกินจริง

2.เสพข้อมูลข่าวสารอย่างมีสติเพื่อสนองการอยากรู้ “ความจริง” ไม่ใช่แค่สนองความ “อยากรู้อยากเห็น” อันเป็นความสามารถระดับสัญชาตญาณเท่านั้น

3.อ่าน ติดตาม อ้างอิง ส่งต่อเฉพาะ Fact News /ข่าวจริง ไม่ใช่ Fake News /ข่าวปลอม

4.ปลูกฝังนิสัยไม่เชื่ออะไรง่าย ๆ ให้แก่ตัวเอง ด้วยการหมั่นค้นคว้าหาความรู้จริงด้วยตนเอง มากกว่าฟังแต่ “คำเขาว่า” แล้วก็รีบส่งต่อข้อมูลผิดๆ อันเป็นการซ้ำเติมสถานการณ์ให้แย่ลงกว่าเดิม

5.ปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้รู้จริงในเรื่องการรับมือกับไวรัสโควิด 19 อย่างมีสติ และด้วยความเห็นอกเห็นใจเจ้าหน้าที่ที่ตรากตรำทำงานหนักเพื่อสวัสดิภาพของทุกคน

6.อย่าเป็นแนวร่วมในการสร้างความรุนแรง ร้าวฉาน ในสังคม ด้วยการพูด เขียน แชร์ข่าวหรือข้อความที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดหรือความเกลียดชังเติมลงไปในสังคม เพราะลำพังการรับมือกับไวรัสก็ยากพออยู่แล้ว

7.ร่วมมือกันฟันฝ่าวิกฤติครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติด้วยความเห็นอกเห็นใจในเพื่อนมนุษย์ ไม่เหยียด ไม่ย่ำ ไม่ซ้ำเติมใคร ให้เจ็บช้ำน้ำใจ แต่ควรให้กำลังใจกัน ยกย่องกัน ส่งเสริมเติมพลังให้กันด้วยปิยวาจาและด้วยการสนับสนุนตามศักยภาพของตนในด้านต่าง ๆ เท่าที่ตนจะพึงทำได้

8.ใช้วันเวลาที่ได้มาจากการหยุดอยู่กับบ้าน/Stay Home ให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยการใช้วันเวลาคุณภาพกับครอบครัว และการพัฒนาตัวเองให้เกิดประโยชน์สูงสุด ไม่ใช่การนอนเล่นไปวัน ๆ อย่างไร้ค่า สำหรับบางคนอาจใช้เวลาดังกล่าวนี้จัดบ้าน อ่านหนังสือ ฝึกสมาธิภาวนา เรียนภาษาเพิ่มเติม หรือทำงานศิลปะเพื่อชุบชูใจให้สดชื่นรื่นเย็น ไม่เป็นคนวิตกจริตไปกับข้อมูลข่าวสารที่ล้นเกิน

Leave a Reply