ชาวยุโรปสนใจธรรมะ เตรียมเข้าพิธีบรรพชาอุปสมบทธรรมทายาทนานาชาติ ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2565 นาคธรรมทายาทนานาชาติ 10 ท่าน จาก 5 ประเทศ ได้แก่ ประเทศเยอรมนี 5 ท่าน ประเทศอังกฤษ 2 ท่าน ประเทศเบลเยี่ยม 1 ท่าน ประเทศเนเธอร์แลนด์ 1 ท่าน และประเทศสวีเดน 1 ท่าน ได้เข้าพิธีฝากตัวเป็นศิษย์โดยได้รับความเมตตาจากพระครูปลัดภาวนาวัฒน์ (ประคองศักดิ์ สตฺติปญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายคอร์ซัวร์ ลุสท์สโกว เป็นประธานสงฆ์

จากนั้นผู้ปกครองและคณะญาติซึ่งมีทั้งชาวยุโรปและชาวไทย ได้ร่วมตัดปอยผมนาคธรรมทายาท ต่อมาคณะสงฆ์ได้ปลงผมให้นาคธรรมทายาท โดยพิธีบรรพชาอุปสมบทธรรมทายาทมีกำหนดจัดขึ้นในอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2565

ทั้งนี้ธรรมทายาทผู้เข้าอบรมมีกำหนดศึกษาธรรมะและปฏิบัติธรรม ณ วัดพระธรรมกายคอร์ซัวร์ ลุสท์สโกว ประเทศเดนมาร์ก ระหว่างวันที่ 4-30 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดของพระอาจารย์ พระพี่เลี้ยงตลอดโครงการ

Leave a Reply