“สองพระสมเด็จ” ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ถวายองค์หลวงพ่อพุทธโสธร – ถวายพระราชกุศลแด่ “สมเด็จพระเทพฯ” จัดโดยกระทรวงมหาดไทย

วันที่ 4 เม.ย. 2566 เวลา 17.00 น. ที่พระอุโบสถวัดโสธรวราราม วรวิหาร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ถวายเป็นพุทธบูชาองค์หลวงพ่อโสธร เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลถวายพระพรแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2566 โดยได้รับเมตตาจาก เจ้าประคุณสมเด็จพระธีรญาณมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 1-2-3,12-13 (ธ) วัดเทพศิรินทราวาส ราชวรวิหาร และเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก วัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วย พระเทพรัตนมุนี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 12 พระราชภาวนาพิธาน วิ. เจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา เจ้าอาวาสวัดโสธรวราราม วรวิหาร พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ 131 รูป และคณะสงฆ์วัดโสธรวราราม วรวิหาร ร่วมประกอบพิธี โดยมี นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา นายณัฐพงษ์ สงวนจิตร นางสาวฉัตรประอร นิยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา นายเชาวเนตร ยิ้มประเสริฐ ปลัดจังหวัดฉะเชิงเทรา นายกิตติ เป้าเปี่ยทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ผู้แทนภาคเอกชน ภาคีเครือข่าย และพุทธศาสนิกชน ร่วมพิธี

โอกาสนี้ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย แล้วเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ถวายราชสักการะ เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  จากนั้น เจ้าประคุณสมเด็จพระธีรญาณมุนี จุดเทียนชัย และพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ 131 รูป ร่วมประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ถวายเป็นพุทธบูชาองค์หลวงพ่อโสธร เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลถวายพระพรแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงบำเพ็ญพระองค์ปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อยังประโยชน์แก่ชาติบ้านเมือง โดยเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมเยียนราษฎรในภูมิภาคต่าง ๆ อยู่เสมอ และทรงช่วยเหลือกิจการโครงการตามพระราชดำริทุกโครงการ พร้อมทรงรับพระบรมราโชบายมาทรงดำเนินการสนองพระเดชพระคุณ ตั้งแต่ครั้งรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกากิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร กระทั่งรัชกาลปัจจุบันในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นจังหวัดที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อม ในการเสด็จพระราชดำเนินปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ และพระราชทานความช่วยเหลือ รวมทั้งแนวทางอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวจังหวัดฉะเชิงเทรา แบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นอเนกประการ ยังความสุข ความผาสุก และความเจริญรุ่งเรือง ให้กับจังหวัดฉะเชิงเทรา รวมไปถึงคณะสงฆ์จังหวัดฉะเชิงเทรา

“เนื่องในโอกาสมหามงคลวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2566 จังหวัดฉะเชิงเทราจึงได้ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดฉะเชิงเทรา จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ธรรมจักรกัปปวัตตนสูตร ถวายเป็นพุทธบูชาเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดฉะเชิงเทรา ต่างน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเทิดทูนไว้เหนือเกล้าเหนือกระหม่อม พร้อมทั้งน้อมนำพระราชดำริด้านต่าง ๆ ที่พระราชทานให้กับประชาชน มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน เช่น พระราชดำริในด้านการเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหาร บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง และทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน เพื่อให้ได้มีพืชผักสมุนไพร ผักสวนครัว ไว้บริโภค ลดรายจ่าย ทั้งยังเสริมสร้างความรัก ความอบอุ่น ความผูกพัน ความรู้รักสามัคคี ความเอื้อเฟื้อเกื้อการุณย์ อันจะทำให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งรอยยิ้ม สังคมแห่งความสุขอย่างยั่งยืน” ปลัด มท. กล่าวในช่วงท้าย

Leave a Reply