ผอ.สันติศึกษามหาจุฬาฯ เผยเตรียมตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยภาคประชาชน “มจร”

ผอ.หลักสูตรสันติศึกษามหาจุฬาฯ รับวุฒิบัตรเป็นผู้ไกล่เกลี่ยตาม พรบ.ไกล่เกลี่ย 2562 เผยเตรียมตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยภาคประชาชน “มจร”

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2563 พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส ผู้อำนวยการหลักสูตรสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา เปิดเผยว่า หลังจากผ่านการพัฒนาและฝึกอบรมหลักสูตรไกล่เกลี่ย ตาม พรบ.ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2563 ระหว่างวันที่ 3-6 สิงหาคม 2563 และได้เข้ารับวุฒิบัตรนักไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่ดำเนินการจัดโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม

“ผลจากการเข้าฝึกอบรมครั้งนี้ (1) จะทำให้สามารถขึ้นทะเบียนเป็นผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม เพื่อดำเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทได้ทั่วประเทศ และ (2) เมื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ไกล่เกลี่ยแล้ว จะสามารถดำเนินการตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยภาคประชาชน ตาม พรบ.ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 2562” ผู้อำนวยการหลักสูตรสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) กล่าว

ทั้งนี้ พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร. อธิการบดี มจร ได้ดำริและมีนโยบายให้จัดตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยภาคประชาชน มจร ในส่วนกลาง และขยายศูนย์ออกไปสู่ภูมิภาค ครอบคลุมวิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ และห้องเรียนทั่วประเทศ เพื่อให้การบริการด้านการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่อาจเกิดขึ้นภายในมหาวิทยาลัยและชุมชนในพื้นที่รอบๆ มหาวิทยาลัย

Leave a Reply