บท “สินีนาฏราชะเทวีปะสิทธิวะระทานะคาถา” โดย พระมหาเอื้อน

วันที่ 24 ม.ค. 65  วันนี้มีการเผยแผ่บทประพันธ์มงคลคาถาโดย อดีต พระพรหมดิลก หรือ ปัจจุบันคือ พระมหาเอื้อน หาสธมฺโม ป.ธ.9 Ph.D วัดสามพระยา วรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ซึ่งบทประพันธ์นี้ คณะสงฆ์ และประชาชนทั่วไปสามารถร่วมเจริญพระพุทธมนต์โดยใช้บท “สินีนาฏราชะเทวีปะสิทธิวะระทานะคาถา” เพื่อเป็นกุศลแด่เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดครบ 37  ปี ในวันที่ 26 มกราคม 2565 โดยพร้อมเพียงกัน

 

 

 

Leave a Reply