“ไชยา มิตรชัย-อั้ม อธิชาติ”ปลื้ม! “สภา มจร” มีมติมอบ ป.เอกกิตติมศักดิ์ พร้อมทำงานเพื่อพระพุทธศาสนา

วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ.2564 พระเมธีธรรมาจารย์,รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ได้แถลงข่าวเปิดตัวนายไชยา มิตรชัย และนายอธิชาติ ชุมนานนท์ ดารานักแสดง ในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัย มจร ได้มีมติมอบปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาพระพุทธศาสนา ความว่า มหาวิทยาลัยได้มอบปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ให้กับทั้ง 2 คน เพราะเป็นบุคคลประกอบคุณงามความดีที่ส่งผลกระทบที่ดีต่อประเทศชาติ พระพุทธศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ และสังคมอีกทั้งยังทำคุณประโยชน์แก่มหาลัยทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค คือวิทยาเขตและวิทยาลัยสงฆ์ในจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ

ขณะที่นายไชยา มิตรชัย ในฐานะที่เคยเป็นเด็กวัดมาก่อน กล่าวว่า จะทุ่มเททำคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติ พระพุทธศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ และสังคม พร้อมทั้งจะช่วยขับเคลื่อนพันธกิจด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมให้เจริญมั่นคงอย่างยั่งยืนสืบไป

ทางนายอธิชาติ กล่าวว่า มีความสุขใจและดีใจ ในโอกาสที่จะได้เข้ารับปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ พร้อมที่จะทำงานอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา และช่วยระดมทุนให้กับวิทยาลัยสงฆ์นครพนม มจร เพื่อช่วยการศึกษาสงฆ์ในส่วนนี้ พร้อมทั้งการทำบุญบูรณปฎิสังขรณ์วัดวาอารามต่างๆ

พระเมธีธรรมาจารย์ กล่าวด้วยว่า สภามหาวิทยาลัยนอกจากจะได้มอบปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ให้กับบุคคลทั้ง 2 คนแล้ว ยังมมติมอบให้แก่พระมหาเถรานุเถระ ผู้นำทางศาสนา นักวิชาการ และผู้ทำคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติ พระพุทธศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ และสังคมทั้งภายในประเทศและต่างประเทศอีกด้วย ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยจัดพิธีประสาทปริญญาในปี 2564 นี้ จะมีขึ้นในวันที่ 12-13 ธันวาคม 2564 และทั้งสองจะเข้ารับปริญญาในวันอาทิตย์ที่ 13 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00 น.

Leave a Reply