‘น้องพลอย’The Voice ซีซั่น 6 สมัครเรียนป.ตรี ม.สงฆ์พิจิตร

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 นางสาวสุภัคชญา รัตนใหม่ หรือ พลอย ผู้เข้าประกวดร้องเพลงในรายการ The Voice Thailand ซีซั่น 6 ได้เข้ายื่นสมัครเรียนระดับปริญญาตรี หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) วิทยาลัยสงฆ์พิจิตร ที่มีพระราชสิทธิเวที,ดร., ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ และนับเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของจังหวัด

ทั้งนี้นางสาวสุภัคชญามีความตั้งใจต้องการได้ปริญญาตรีอีกหนึ่งใบ หลักจากเป็นบัณฑิตในรั้วของมหาวิทยาลัยนเรศวร คณะวิศวะกรรมศาสตร์ แต่เนื่องจากเป็นคนจังหวัดพิจิตรจึงต้องการเรียนในมหาวิทยาลัยแห่งแรกและแห่งเดียวในจังหวัดพิจิตร ดังนั้นหากผู้ใดสนใจสมัครเข้าเรียนเหมือนน้องพลอยสามารถสมัครด้วยตัวเองที่ วิทยาลัยสงฆ์พิจิตร เลขที่ 111 หมู่ 2 ต.บ้านบุ่ง อ.เมือง จ.พิจิตร 66000 โทรศัพท์ 056-619-711,056-619-712 ทุกวันตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 ย. ยกเว้นวันหยุดราชการ

cr.https://www.mcu.ac.th/news/detail/20132

Leave a Reply