ไทย-มาเลเซีย ประชุมร่วม RBC แก้ปัญหาประสานความสัมพันธ์ เพื่อความมั่นคง ไทย-มาเลเซียอย่างยั่งยืน

▶️ วันนี้ เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมป่าตองรีสอร์ท อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต คณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค ไทย มาเลเซีย ได้จัดการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค ไทย-มาเลเซีย (RBC) ขึ้นเป็นครั้งที่ 109 เพื่อกระชับความสัมพันธ์และส่งเสริมความร่วมมือระหว่างทั้ง 2 ประเทศ โดยมี พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ มทภ.4/ผบ.ศปก.ทภ.4/ประธาน กชภ.(ฝ่ายไทย) และ พล.ท.ดาโต๊ะ อาซีซาน หมัด เดอลีน ผบ.กกล.ทบ.สนามภาคตะวันตกมาเลเซีย/ประธาน กชภ.(ฝ่ายมาเลเซีย) เป็นประธานร่วม

▶️ การประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค ไทย- มาเลเซีย (RBC) ครั้งที่ 109 โดยฝ่ายไทยเป็นเจ้าภาพ ถือเป็นการประชุมเพื่อกระชับความสัมพันธ์และส่งเสริมความร่วมมือระหว่างทั้งสองประเทศ ทั้งนี้การประชุม RBC ได้ดำเนินการจัดการประชุมขึ้น ปีละ 2 ครั้งโดยสลับกันเป็นเจ้าภาพ โดยการประชุมในครั้งนี้ดำเนินไปด้วยความอบอุ่นเข้าใจในวัตถุประสงค์ร่วมกันของทั้ง 2 ฝ่าย มีความพึงพอใจกับการดำเนินกิจกรรมเพื่อรับมือกับสถานการณ์ต่าง ๆ บรรลุความเข้าใจ มิตรภาพ และความร่วมมือระหว่างกัน เพื่อเปิดมุมมองใหม่ๆ ในการร่วมมือแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงตามแนวชายแดน และขยายต่อไปยังด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม อันจะนำมาซึ่งสันติภาพ ความมั่นคง และเสถียรภาพในพื้นที่ชายแดนของทั้งสองประเทศ อย่างยั่งยืนต่อไป

******************

Leave a Reply