“สีจีวร” กระหื่มอีกครั้ง !! (คลิป)

วันที่ 6 ก.ค. 65 เรื่องการห่มสีจีวรของพระภิกษุสงฆ์ กลับมาเป็นประเด็นอีกครั้งเมื่อ พระธรรมโพธิมงคล เจ้าอาวาสวัดสระเกศ และเจ้าคณะภาค 2  พูดในการประชุมพระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาส และพระวินยาธิการ ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทำนองว่าต้องการเห็นความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความสวยงามของคณะสงฆ์ในภาค 2 ในการห่มผ้าจีวร พร้อมกับพูดถึงการห่มผ้าสีพระราชนิยม

สืบเนื่องจากการห่ม “สีจีวร” ตามธรรมเนียมปฎิบัติของฝ่ายคณะสงฆ์มหานิกายและคณะสงฆ์ฝ่ายธรรมยุต มีเรื่องเล่าว่าหลังจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์รัชกาลที่ 9 พระองค์ทรงอยากเห็นความเป็นระเบียบเรียบร้อยการห่มผ้าจีวรของคณะสงฆ์ในการเจริญพระพุทธมนต์ในพระอุโบสถวัดพระแก้วและงานพระราชพิธี จึงทรงขออาราธนาพระภิกษุ ทั้งคณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกายและคณะสงฆ์มหานิกาย ทรงฉลองพระราชศรัทธาของพระองค์ด้วยกันห่มสีจีวรที่ชาวพุทธนิยมเรียกกันว่า “สีพระราชนิยม”

การห่มครองจีวรสีพระราชนิยมและธรรมเนียมปฎิบัตินี้คณะสงฆ์ทั้งสองฝ่าย  (เว้นสายพระวัดป่าที่เคยมีหนังสือที่ค้าน) ใช้เป็นธรรมเนียมปฎิบัติห่มครอง เมื่อมีงานในพระอุโบสถวัดพระแก้วหรืองานพระราชพิธีตลอดรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์รัชกาลที่ 9 สืบเนื่องมาจนกระทั้งปัจจุบัน

หลังจากคลิปการพูดของพระธรรมโพธิมงคล เผยแผ่ออกไปมีทั้งคนเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย พร้อมกับมีคนนำคลิปของ พระพรหมโมลี รก.วัดปากน้ำภาษีเจริญ กรรมการมหาเถรสมาคม รก.เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ ออกมาเปรียบเทียบ เรื่องการห่มผ้าสีจีวร เช่นกัน

Leave a Reply