ปลัดมท.ต้อนรับผู้แทน UNHCR ย้ำมหาดไทยพร้อมรับผู้ลี้ภัยจากเมียนมา ตามหลักมนุษยธรรม

วันนี้ (30 พ.ค. 67) เวลา 14.00 น. ที่ห้องรับรองปลัดกระทรวงมหาดไทย อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ให้การต้อนรับคุณแทมมี่ ลินน์ ชาร์ป (Tammi Lynn Sharpe) ผู้แทนสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (UNHCR) ประจำประเทศไทย และคณะ ในโอกาสเข้ามารับตำแหน่งผู้แทนข้าหลวงใหญ่ UNHCR ประจำประเทศไทยคนใหม่ โดยมี นายบรรจบ จันทรัตน์ รองอธิบดีกรมการปกครอง ฝ่ายการทะเบียนและเทคโนโลยีสารสนเทศ นายทรงกลด ขาวแจ้ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานนโยบายผู้อพยพและหลบหนีเข้าเมือง กองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย นางสาวสุกัญญา ดีด้วยชาติ ผู้อำนวยการส่วนสัญชาติและการทะเบียน และบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทย สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง นายสานุพัฐ เด่นธรรม ผู้อำนวยการส่วนกิจการชายแดนและผู้อพยพ สำนักกิจการความมั่นคงภายใน กรมการปกครอง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทยมีความยินดีที่ทาง UNHCR ได้เข้ามาช่วยเหลือพี่น้องผู้หนีภัยในพื้นที่ประเทศไทย และพร้อมให้ความร่วมมือตามหลักมนุษยธรรมตามอำนาจหน้าที่ที่รัฐบาลมอบหมาย ซึ่งกระทรวงมหาดไทย โดยกรมการปกครอง ได้ดำเนินการดูแลช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางสงครามและต้องมาพักพิงในประเทศไทยตามแนวชายแดน รวมถึงดูแลชนกลุ่มน้อยที่ไร้สัญชาติด้วย ทั้งนี้ กรมการปกครองเป็นกรมที่มีภารกิจกว้างขวาง ดูแลความมั่นคงภายในประเทศ เช่น ดูแลแนวเขตพื้นที่ภายในระหว่างอำเภอ จังหวัด และระหว่างประเทศ บัตรประจำตัวประชาชน สัญชาติ และที่สำคัญที่สุด คือ เรามีนายอำเภอที่เปรียบเหมือนนายกรัฐมนตรีในอำเภอ 878 อำเภอ ใน 76 จังหวัดทั่วประเทศ และในระดับจังหวัด ทุกจังหวัดมีผู้ว่าราชการจังหวัดที่มาจากการแต่งตั้งและเป็นเหมือนนายกรัฐมนตรีประจำจังหวัดที่คอยดูแลทุกกระทรวง กรม ภายในจังหวัด ดังนั้น กระทรวงมหาดไทยพร้อมและยินดีให้การสนับสนุนตามหลักมนุษยธรรมต่อผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมา (ผภร.) และผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมา (ผภสม.)

คุณแทมมี่ ลินน์ ชาร์ป (Tammi Lynn Sharpe) ได้กล่าวแนะนำตัวในโอกาสที่มารับตำแหน่งผู้แทนข้าหลวงใหญ่ UNHCR ประจำประเทศไทยคนใหม่ และขอขอบคุณกระทรวงมหาดไทยที่ได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือเป็นอย่างดีในการดูแลให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ผู้อพยพอินโดจีนในอดีตจนถึงผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมาในปัจจุบัน รวมทั้ง การพัฒนาสิทธิแก่คนไร้รัฐไร้สัญชาติในประเทศไทยซึ่งเป็นภารกิจหลักอีกประการหนึ่งที่ UNHCR ได้สนับสนุนการดำเนินการของกระทรวงมหาดไทยมาอย่างต่อเนื่อง และได้รับความร่วมมือจากกระทรวงมหาดไทยด้วยดีเสมอมา และหวังว่าจะได้ร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทยในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มคนเปราะบางต่าง ๆ ที่ต้องการความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมด้วยดีต่อไป

Leave a Reply