ผู้ว่าฯศรีสะเกษจัดโครงการวัดประชารัฐสร้างสุข ปลูกต้นไม้ถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระสังฆราช

วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ที่สถาบันสติภาวนาสากล วัดท่าคอยนาง อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ นายสำรวย เกษกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นำข้าราชการท้องที่ ท้องถิ่น และจิตอาสาพัฒนาชุมชน จัดกิจกรรมวัด ประชา รัฐ สร้างสุข โดยการพัฒนาวัดภายใต้ฐานคิดสัปปายะ วัด 5 ส ร่วมถึงการปลูกต้นไม้และพืชผักสวนครัว

ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมดังกล่าว เป็นการน้อมถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ในโอกาสที่พระองค์มีพระชนมายุครบ 8 รอบ ในช่วงวันที่ 26 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา การทำบุญด้วยการปลูกต้นไม้แล้วถวายพระกุศลนั้น สอดรับกับพุทธพจน์ที่ว่า ผู้ใด ขุดบ่อ สร้างสะพาน ปลูกต้นไม้ และสร้างสวนดอกไม้อันน่ารื่นรมย์ จักได้บุญ ทั้งกลางวันและกลางคืน

Leave a Reply