อธิบดีพช.หนุนสร้างอาชีพ กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก จับมือเทศบาลตำบลแพรกษา ร่วมจัดตั้งศูนย์จำหน่าย OTOP

วันที่ 24 พฤษภาคม 2564  นายสุทธิพงษ์  จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยตัวแทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือแนวทางการจัดตั้งศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี ดร.ยงยุทธ  สุวรรณบุตร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรปราการ นางอรัญญา  สุววรรณบุตร นายกเทศมนตรีตำบลแพรกษา และคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลแพรกษาให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เปิดเผยว่า จากรายงานการเตรียมจัดสร้างศูนย์ OTOP จังหวัดสมุทรปราการ พบว่าขณะนี้การดำเนินงานมีความคืบหน้าเป็นอย่างมาก ต้องขอขอบคุณคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลแพรกษา ที่ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการส่งเสริมอาชีพให้กับชาวบ้าน ชุมชน โดยการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ซึ่งมีการเตรียมจัดสร้างศูนย์ OTOP เพื่อเป็นแหล่งศูนย์รวมของสินค้าและผลิตภัณฑ์ OTOP ที่ขึ้นชื่อของจังหวัดสมุทรปราการ หวังว่าสิ่งที่ทางเทศบาลได้เมตตาเอื้อเฟื้อสถานที่จัดตั้งศูนย์กระจายสินและผลิตภัณฑ์ OTOP ครั้งนี้ ต่อไปจะเป็นศูนย์ OTOP ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดสมุทรปราการ อันนี้คือตัวอย่างที่ผมดีใจ ที่ทางท่าน ส.ส. ท่านนายกฯ และภาคีเครือข่ายให้ความช่วยเหลือ ทำให้เกิดศูนย์กระจายสินค้า OTOP ช่วยให้ประชาชนในพื้นที่มีช่องทางการตลาด สามารถเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน ทำให้ครัวเรือนและชุมชนมีความเข้มแข็ง ท้ายที่สุดเทศบาลอาจจะหาที่สร้างเพื่อที่จะให้ใหญ่โต เพื่อที่จะเป็นที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP เพราะฉะนั้นวันนี้ขอกราบขอบพระคุณ ท่านนายก ท่าน ส.ส. และทีมผู้บริหาร ฝ่ายบริหารของเทศบาลที่กรุณา และมีใจในการที่จะช่วยเหลือชาวบ้าน ผู้ประกอบการ OTOP ของจังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดอื่น ๆ ต่อไปในอนาคต โดยศูนย์แห่งนี้จะมีผู้ประกอบการ OTOP ได้รับประโยชน์จำนวนกว่า 1,120 คน  264 กลุ่ม คาดว่าจะมียอดจำหน่ายต่อวันไม่น้อยกว่าสามล้านบาท

ดร.ยงยุทธ  สุวรรณบุตร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรปราการ ได้กล่าวถึงแนวคิดและแนวทางในการจัดตั้งศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP เนื่องจากเทศบาลตำบลแพรกษา มีทำเลเหมาะแก่การค้า ภายในอาคารเทศบาล มีธนาคารกรุงเทพ ธนาคารออมสิน ที่ทำการไปรษณีย์ ร้านอาหาร ร้านสะดวกซื้อ พร้อมทั้งอยู่ใกล้นิคมอุตสาหกรรมแพรกษา นิคมอุตสาหกรรมบางปู ประชากรประมาณ 50,000 คน มีโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่ทันสมัย ภายในอนาคตจะเป็นแหล่งธุรกิจครบวงจร มีห้างสรรพสินค้า รถไฟฟ้าผ่าน ซึ่งเหมาะจะเป็นศูนย์ธุรกิจครบวงจร นอกจากนี้เทศบาลตำบลแพรกษายังมีพื้นที่ที่สามารถขยายศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP  เพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดสมุทรปราการและจังหวัดอื่น ๆ เป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดอีกช่องทางหนึ่ง

พร้อมกันนี้ ได้เชิญตัวแทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนนทบุรีลงพื้นที่ด้วย เพื่อดูงาน สำหรับการวางแผนการก่อสร้าง และการออกแบบศูนย์ OTOP ให้มีมาตรฐานและมีความสวยงาม สามารถใช้ประโยชน์จากพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ทั้งนี้ เทศบาลตำบลแพรกษา ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด อาทิ การวัดอุณหภูมิร่างกาย การสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจลและเว้นระยะห่างตามมาตรการควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดสมุทรปราการ

 

Leave a Reply